Forsikringer

Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring AS, avtalenummer SP586898.5.1 Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også løsøre. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring. Innbo Hver enkelt andelseier må i tillegg ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Installasjoner og reparasjoner i fellesareal og leiligheter Rørinstallasjoner, utskiftinger og reparasjoner samt reparasjoner og installasjoner av elektrisk anlegg skal … Forsett å lese Forsikringer