Om Klosterenga økologiboliger

Ved inngangen til det 21. århundre skjedde det en revolusjon på boligfronten i Oslo. USBL startet arbeidet med å oppføre et borettslag med økologisk profil i (miljø)bydelen Gamle Oslo i 1999. I mars 2000 ble byggeprosessen for Klosterenga økologiboliger i Gamlebyen sluttført.

I en stille sidegate til Schweigaards gate, troner nå en ferdigbygd 6-etasjers bygning med 35 leiligheter organisert i et økologisk borettslag. Boligene var planlagt innflyttingsklare på tampen av 1999, men det var først i begynnelsen av mars 2000 de spente beboere begynte å flytte inn, oppgang for oppgang.

Hovedfasaden til Klosterenga borettslag sett fra bakgården Garagård.
Foto: Catherine Dumont
Borettslaget ligger ved Klosterenga skulpturpark i Gamlebyen.
Baksiden av bygården vender ut mot skulpturparken.
Foto: Catherine Dumont

Kart: