Ferdigstilling av Klosterengaparken! Viktig med god dokumentasjon (videobesiktigelse av leilighetene)

Endelig begynner siste byggetrinn av Klosterengaparken! Arbeidet er planlagt startet opp i mai.Rambøll Norge AC er engasjert for å utføre videobesiktigelse, kartlegging og monitorering av byggene som ligger rundt anleggsområdet. Dette for å oppdage og/eller dokumentere ev. setningsskader på grunn av arbeidet. I mars fikk styret i Justiskroken […]