Forsikringer

Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring AS, avtalenummer SP586898.5.1
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også løsøre. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring.

Innbo

Hver enkelt andelseier må i tillegg ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Installasjoner og reparasjoner i fellesareal og leiligheter

Rørinstallasjoner, utskiftinger og reparasjoner samt reparasjoner og installasjoner av elektrisk anlegg skal utføres av autorisert installatør. Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann, skal ha automatisk avstenging med føler i områder hvor lekkasje kan oppstå. Leverandørens vedlikeholdsplan skal følges.

Skademelding

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Informer også enentuelle berørte naboer. Meld skaden omgående til GOS med kopi til styre.

Forsikringsavdelingen  i GOS melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Egenandel

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.