Hvem kontaktes når?

Akutt hjelp

Kontakt brannvesen, politi, ambulanse eller legevakt hvis du har behov for akutt hjelp. Oslo kommune har også en rekke andre døgnåpne vakttjenester. Informer styret  på forhånd hvis du trenger assistanse  i forbindelse av evakuering v/ brann pga. funksjonsnedsettelse eller lignende.

Brann: ring 110
Politi: ring 112
Ambulanse: ring 113

Havarier – vann, avløp, heisstans

VED AKUTTE TETTE RØR:

Kontakt vaktmester og informer styret per mail. Om du ikke når dem, prøv GRAVCO. Vi har garanti for hovedstammene innen oktober 2019. Når det er et problem internt hos deg, er det beboeransvar, men Gravco kan sikkert også hjelpe deg. Telefon hele døgnet: 08420. Kontakt naboer som kan være berørt.

 VED AKUTT VANNLEKASJE:

Steng av vann omgående i fordelerskap i gang eller på kjøkken. Noen fordelerskap er skjult bak kjøleskapet på kjøkkenet. Det er i tillegg stengekran i kjelleren. Kontakt vaktmester og informer styret per mail. Om du ikke når dem, kontakt f.eks. Sanitær og varmevakta, telefon 22 09 0 700. Kontakt naboer som kan være berørt.

 NÅR HEISEN STÅR:

Fanget i heisen – trykk alarmknapp, og følg anvisninger i heisen. Ellers: Kontakt  vaktmester , vaktmester kontakter EUROHEIS.

Generell informasjon om bruk, drift og vedlikehold

Vi oppfordrer alle til å lese generell informasjon om bruk av bolig, vedlikehold, nøkler, postkasseskilt, ventilasjon, avfall og og andre ting på vår nettside først, se beboerguide. Se også husordensregler og vedtekter. Finer du ikke den informasjonen du leter etter kontakt styret.

Feil og mangler i Fellesarealer

Hvis du oppdager feil og mangler i fellesområdene, eller på utstyr borettslaget har ansvar for, kontakt vaktmester direkte for å få hjelp til å rette opp feilen.

  • Havarier med  vann eller avløp
  • Skader i oppgang
  • Skifte av lyspærer
  • Heisproblemer
  • Inngangsdører til oppganger, porter
  • Fellesarealer
  • Søppelrom
  • Bestilling av skilt til ringetablå
  • Feilmeldinger på brannalarmanlegg
  • Skadedyr

Vedlikehold av boligen din

Ditt vedlikehold omfatter for eksempel vinduer, rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater og innvendige flater i boligen som også omfatter nødvendig reparasjon eller utskifting av rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

Mangel på søppeltømming

Fra 1. januar 2017 gjelder Renovasjonsetatens serviceerklæring. Dette innebærer at mat-, rest- og plastavfall skal hentes senest dagen etter registrert klage. Papiravfall skal hentes senest 3 virkedager etter registrert klage. For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, sms eller e-post. Meld fra om manglende henting  ved å sende inn klage til Oslo Kommune her.   Vår henteadresse er Vikengata 2. 

Forslag til forbedringer eller endringer

Styret tar gjerne imot forslag til forbedringer eller endringer i borettslaget. Send forslagene dine på e-post til styret.

Gjelder det gårdsrommet, send  mail til garagård og styret.

Klage på en nabo

Har du et problem med naboen din, snakk gjerne med naboen først. De aller fleste situasjoner kan løses så lenge naboer snakker sammen og tar hensyn til hverandres behov.

Hvis dere ikke finner en løsning som begge dere kan leve med, kan du kontakte styret for å få hjelp og eventuelt formelt klage på naboen din.