Avfall og søppelhandtering

Borettslaget følger Oslo kommunes (OK) retningslinjer for kildesortering. Vi har et eget søppelhus  som vi deler med Justiskroken borettslag med container for husholdsavfall og  papp/papp/papir/kartong.  Guide til søppelsortering ligger her.  Hvis avfallsbeholder er full/eller mangler tømming må du oppbevare avfallet selv og avvente henting, eventuelt klage via OK hjemmesider. For mer informasjon se mangel på søppeltømning på … Forsett å lese Avfall og søppelhandtering