Avfall og søppelhandtering

Borettslaget følger Oslo kommunes (OK) retningslinjer for kildesortering. Vi har et eget søppelhus  som vi deler med Justiskroken borettslag med container for husholdavfall og  papp/papp/papir/kartong.

Guide til søppelsortering ligger også her. 


Manglende henting

Hvis avfallsbeholder er fulle eller mangler tømming må du oppbevare avfallet selv og avvente henting. Meld fra om manglende henting direkte til Oslo kommune. . For mer informasjon se mangel på søppeltømning på vår nettside.

Husholdsavfall

Blå poser (rent plastavfall) og grønne poser (matavfall) til kildesortering kan hentes gratis i nærmeste dagligvarebutikk, bruk vanlig handleposer til restavfall. Husk dobbelknute på alle poser! Løst og grovt avfall skal ikke legges i beholderen, men leveres til en gjenbruksstasjon.

Papp/papir/kartong

Vi henstiller til alle om å brette papp, og brekke opp store kartonger slik at de ikke fyller store deler av en container.

Byttehylle/ gjenbruk/ ombruk

Det du vurderer som avfall, kan være en nyttig ressurs for andre. Ombruk er det beste for miljøet.

Vi har en byttehylle i søppelrommet. Denne er ment for mindre gjenstander i god stand som naboen din kan ha glede av. Gjenstandene må plasseres i selve hyllen. Det er ikke tillatt å plassere ting på gulvet.

Det koster 2000 kr hver gang vi må frakte bort større gjenstander. For at vi skal kunne bevare byttehyllen i søppelrommet er det derfor viktig at hyllen kun benyttes til mindre gjenstander, og at beboere ikke setter igjen store gjenstander i søppelrommet.

Har du større gjenstander du vil bli kvitt anbefaler vi å gi dem bort på Finn.no. Ellers må du selv frakte dem til gjenvinning/avfallsplass, levere dem f.eks. til bruktbutikker, loppemarkeder eller Oslo kommunens mobile gjenbruksstasjoner. Mobilegjenbruksstasjoner finner du b.a. v/ Rema 1000 på Galgeberg. For åpningstider se Oslo kommunens hjemmesider. Du kan også kaste dem i containerne som vi leier hver vår og høst.

Det koster 2000 kr hver gang vi må frakte bort større gjenstander. For at vi skal kunne bevare byttehyllen i søppelrommet er det derfor viktig at hyllen kun benyttes til mindre gjenstander, og at beboere ikke setter igjen store gjenstander i søppelrommet.

Hageavfall/ juletrær

Hageavfall kan leveres på Oslo kommunens hageavfallsmottak eller leveres  ved dugnad om våren og høsten. Det er ikke lov å sette det  i bakgården eller kaste det i husholdningsavfall.  For juletrær – følg med på sidene til Oslo kommunens hjemmeside.  Hvert år legges en oppdatert liste over stoppesteder for innsamling av juletrer på OK hjemmeside (vanligvis Harald Hardrådes Plass og på Galgeberg ved Rema 1000).

Gresskutt fra forhager

Spre gresset utover jorda i et tjukt teppe. Det bevarer ikke bare fuktigheten i jorda, det vil også gi fin næring. 

Glass/metall

Container til glass/metall finnes flere steder i nærmeste omegn som f.eks. Østfoldgata 1 og v/ Rema 1000 på Galgeberg. 

Klær

Sko og tekstiler kan leveres til ombruk. Container finnes flere steder i nærmeste omegn som f.eks. Schweigårdsgate 63 og v/ Rema 1000 på Galgeberg.  

Container i forbindelse med dugnad

Containere for ordinære avfall stilles opp i forbindelse med dugnad. Datoer vil bli lansert på vår nettside. 

I containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Alt som regnes som spesialavfall som f.eks. EE-avfall og farlig avfall må leveres til gjenbruksstasjoner eller leges i  egen container for farlig avfall/EE-avfall som også kommer med jevne mellomrom i forbindelse med dugnad.

Innsamling farlig avfall og EE-avfall

Lyspærer, malingsrester, løsemidler, gassbeholdere o.l. regnes som farlig avfall. Dette må du ikke kaste i ordinære søppelcontainere

I samarbeid med Oslo Kommune settes det ut beholder for innsamling av farlig avfall og EE-avfall to ganger i året. Avfallet blir samlet inn i lukkede containere med kodelås for å unngå at barn eller uvedkommende får tilgang. Datoene vil bli publisert.