Vask og spyling av garasjeanlegget torsdag 12. mai 2016

I forbindelse med vask og spyling av garasjeanlegget må alle biler ut av garasjen innen kl 08:30 torsdag 12.mai 2016. Løsøre og ting som er plassert i anlegget må ryddes opp slik at renholderne får gjort jobben ordentlig.

Det blir ikke spylt direkte inn i bodene, men det må påregnes at det kommer vann inn. Det anbefales at innhold i boden heves opp fra gulvet f.eks. med trefiberplater på noen klosser eller en pall. Vi beklager ulempene dette medfører.

Hilsen
Justiskroken og Klosterenga borettslag.

Vaktmester; vakt3[krøllalfa]gos.no og telefon: 940 28 413
Klosterenga borettslag; styret[krøllalfa]klosterenga.no
Justiskroken borettslag; oddleifh[krøllalfa]getmail.no