Vedlikeholdsmanual for gårdsrommet

Gårdsrommet «Garagård» må vedlikeholdes ordentlig dersom det skal være et hyggelig sted å oppholde seg. Det er viktig å vite hva som må gjøres, hvordan det skal gjøres og når det skal gjøres.

Arbeidet går lettest og gir best resultat hvis det utføres jevnlig. Prøv å unngå «skippertakmetoden».

Vedlikeholdsarbeidet kan utføres på ulike måter; dugnader, faste personer (vedlikeholdskomité eller vaktmester), fordele arealet mellom gårdene eller inngå avtale med et privat firma.