Den doble glassfasaden mot sør – riktig bruk

Steng vindu i ytterste sjikt i doble glassfasaden om vinter for å oppnå best isolasjon og minst varmetap.

Den doble glassveggen mot sør, som alle leiligheter i 2.-5. etasje har, gir avskjerming og gjennomlufting om sommeren. Om vinteren gir glassfasaden for eksempel dagslys og sørger for balansert ventilasjon, mens glassfasaden forvarmer ventilasjonsluften på vår- og høstdager.

Det ytterste glasset er dobbeltvindu, det innerste enkelt. På grunn av at det innerste sjiktet er enkeltvinduer, er det viktig å lukke luftevinduene når det er kaldt ute. Luftevinduene skal altså være lukket hele vinteren. Når begge glassjiktene er lukket, oppnås best isolasjon og minst varmetap. Persiennene kan stilles slik at mest mulig sollys slipper inn dersom det er varmebehov i rommet.

Om dobbeltfasaden

Et sørvendt vindu er i prinsippet den enkleste formen for et luftbasert, passivt solvarmesystem. Utfordringen ligger i en design som gir muligheter for kontroll av energitilskuddet fra sola.

I Klosterenga borettslag er det bygget en dobbel glassvegg mot sør, som skal forvarme ventilasjonsluft og samtidig fungere som buffersone mellom inne og ute. Samtidig reduserer løsningen behovet for at du må installere egne energikilder for å forhindre kaldras fra vinduene.

Det ytre isolerglasset har åpningsvinduer for full utlufting, og mindre ventilasjonsvinduer for regulering av luftstrømmene gjennom glassrommet.

Det indre glasset (enkel rute, ikke isolasjonsglass) er satt i dører som kan åpnes helt, og det er mindre ventilasjonsvinduer på samme måte som i yttersjiktet. I mellomrommet som er ca. 30 cm. er det persienner som fungerer som regulerbar solavskjerming og reflektor for dagslys.

Fig. 1 vår/høst: Det doble glassjiktet kan forvarme tilluften slik figuren viser, ved å åpne det store vinduet i ytterveggen og det høytsittende vindu i innerveggen.
Fig. 2 sommer: Den doble glassfasaden kan benyttes som del av «ventilasjonsanlegg». Det store vinduet i ytre sjikt åpnes. I tillegg åpnes det øvre vindu inne og ute, slik at soloppvarmet luft ledes ut til det fri.
Fig. 3 vinter: Når begge glassjiktene er lukket, oppnås best isolasjon og minst varmetap. Persiennene kan stilles slik at mest mulig sollys slipper inn dersom det er varmebehov i rommet.