Avløp og sluk

Vedlikehold av sluk og avløpsrør til hovedstamme i boligen er den enkelte beboers ansvar. Styret oppfordre til jevnlig vedlikehold av sluk og avløpsrør. Vi har hatt flere skader pga. tette avløpsrør og feil på koblinger. Fett, matrester, hår, såpe og annet organisk avfall bidrar til å tette avløpsrørene. Uten jevnlig vedlikehold øker sannsynligheten for tette rør som kan føre til store skader.

HAVARIER

Innlegg om havarier kan du lese her.

Forbyggende

Forbygning  er det viktigste, mange tette rør kunne vært unngått. Tørk av fett med tørkepapir og kastet i søppel istedenfor å spyle det ned i avløpet. Bruk Zalo eller annet fettoppløsende rengjøringsmiddel og varmt vann når du skyller tallerkener og annet utstyr med fett og matrester på.

Vedlikehold av vannlås og sluk

Vannlåser og sluk bør renses jevnlig for fett, matrester, hår, såpe og annet organisk avfall. Uten jevnlig vedlikehold øker sannsynligheten for tette rør som kan føre til store skader. Husk å rense også sluk som er skult under dusj-/badekar og avløp til vaskemaskin. Det er svært viktig å sjekke tetthet på koblinger etter rens.

Tette avløp

Unngå bruk av røråpner, den kan stivne etter en stund og gjøre vondt verre. Røråpner er heller ikke miljøvenning. Prøv  en manuell avløpspumpe i gummi.  Om du opplever tette avløp igjen kort tid etter at du har renset vannlåsen bør du kontakte rørlegger. Stakepunkt for avløp sitter i sluk på badet.

Rensing av stammer

Borettslag gjennomfører spyling av avløpsrørene  med faste intervaller. Oppdager du problemet med tette stammer kontakt styret.

 Lukt fra avløp

Rens vannlås grundig, sjekk gummitetting og sett vannlås riktig på plass igjen. Sjekk at den er tett igjen. Vannlåser fins både på sluk, vasker, kum og vaskemaskin.

 Hjelp

Om du trenger hjelp, ta kontakt med GOS eller en rørlegger som kan hjelpe deg! Kostnader må du dekke selv.