Andelsnummer (leilighetsnummer), bruksenhetsnummer (bolignummer)

Andelsnummer (leilighetsnummer):

Dette er borettslagets «interne» nummerering av andelene som ble opprettet av USBL. Alle leilighetene har et unikt andelsnummer. Nummeret består av 2 tall. Nr. kan du f.eks. finne i kjøpekontrakter, på husleieblanketter eller på kontoutskrift for felleskostnader. Kontakt USBL om du ikke finner den.

Bruksenhetsnummer (bolignummer):

Bolignummeret er en del av den offisielle adressen for leiligheter i flerbolighus og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Du må for eksempel oppgi bolignummer til boenheten din ved flyttemeldinger.

Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om boligen ligger i Hovedetasje (H), Underetasje (U), Kjelleretasje (K) eller Loft (L). De to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen.
Nr. kan du få opplyst av Oslo kommune v/Plan og bygg. Hver leilighetsinngangsdør i Klosterenga skal være merket med nummeret. Nummeret brukes også i forbindelse med brannalarmsentral.