Viktig informasjon om byttehyllen i søppelrommet

Vi har en byttehylle i søppelrommet. Denne er ment for mindre gjenstander i god stand som naboen din kan ha glede av.


Gjenstandene må plasseres i selve hyllen. Det er ikke tillatt å plassere ting på gulvet.

Har du større gjenstander du vil bli kvitt anbefaler vi å gi dem bort på Finn.no. Du kan også kaste dem i containerne som vi leier hver vår og høst. Ellers i året du må selv frakte dem til gjenvinning/avfallsplass.

Det koster 2000 kr hver gang vi må frakte bort større gjenstander. For at vi skal kunne bevare byttehyllen i søppelrommet er det derfor viktig at hyllen kun benyttes til mindre gjenstander, og at beboere ikke setter igjen store gjenstander i søppelrommet.