Siste nytt om arbeidet i Klosterenga park

Status om bygging

Oslo kommune har sendt ut et nyhetsbrev med status om arbeidet med Klosterenga park. Til nå har hovedtyngden av arbeidene på Klosterenga, foregått i den nordlige delen av parken. Mellom de to barnehagene, Åkeberg og Munkenga, er det utført trefelling, gravearbeider og det pågår for tiden støp av flere betongkonstruksjoner. Arbeidene medfører at deler av dette område er sperret av. Barnehagene har fått endret sine adkomster, og Oslo kommune håper derfor å bli ferdige med den øvre delen mot Åkebergveien i løpet av mars 2022.  Arbeidet med bekken bak vår bygning er antatt ferdig i løpet av mai 2022.