Ordensregler for parkeringsgarasje

Følgende er ordensregler for Justiskroken borettslags og Klosterenga borettslags felles parkeringsgarasje, nedfelt i fellesskap i 2003.

 1. Disse ordensreglene går inn som en del av husleiekontrakten.
 2. Bilplassen kan kun benyttes til oppstilling av kjøretøy. Reparasjoner og vask av kjøretøy er ikke tillatt i garasjeanlegget.
 3. Bilen må holdes låst. Utleieren er uten ansvar for innbrudd, tyveri og skader som bilen måtte bli påført i garasjen.
 4. Uvedkommende har ikke adgang til garasjen. Andelshaver/leieren er ansvarlig for skader påført garasjen som skyldes hans familie eller folk ansatt i hans tjeneste.
 5. Den enkelte andelshaver/leier må sørge for at plassen er fri for avfall og søppel. Papir, pussegarn osv. må ikke etterlates i garasjen.
 6. Bilen må parkeres slik at den er til minst mulig sjenanse for naboene.
 7. Hvis bilen ikke har registreringsnummer må navn og adresse på eieren klebes opp på frontruten.
 8. Biler parkert utenfor oppmerkede plasser taues bort for eiers regning og risiko.
 9. Tillatelse til fremleie av parkeringsplass kan gis for begrenset periode. Fremleietakere plikter å merke bilen med oblat om godkjent leie.
 10. Det skal innhentes garasjenøkler som kun gir adgang til garasjekjeller ved fremleie til ekstern leietaker.
 11. Parkering og oppstilling av motorsykler/mopeder/sykler er kun tillatt på oppmerkede plasser.