Nøkkel og fjernkontroll til garasjen

Er nøklene dine blitt sliten og skeive, bestill ny. Vi har hatt flere tilfeller hvor låser måte byttes pga. defekte nøkler som knekte. Vi vil gjør deg oppmerksom, at du kan blir fakturert for kostnader forbundet med skiftning av låsen.

Det er ikke lov å dele ut nøkler i forbindelse med p-plassutleie. Dersom du skal leie ut p-plassen må du bestille fjernkontroll.

Nøkkel til leiligheter og postkasser

Nøkkel til leiligheter og postkasser kan kopieres hos vanlig nøkkelservice.

Hovednøkkel til oppgang og fjernkontroll til garasjen

For bestilling av nøkkel og/eller fjernkontroll til garasjen bruk kontaktskjema under. Nøkkel/ fjernkontroll betales av den enkle andelseier. Bare registrerte andelseier kan bestille nøkkel/ fjernkontroll. Du må ha med deg gyldig legitimasjon ved henting.

Komplett utfylte kontaktskjema vil bli automatisk send til GOS som vil ta kontakt med deg når nøkkel/fjernkontroll kan hentes.

.