Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

15. mars klokken 17.30 avholdes ekstraordinær generalforsamling i Klosterenga borettslag. Årsaken er at det skal stemmes over om det skal innføres IN-ordning (individualisering av fellesgjeld) for fellesgjeld og ny fastrenteavtale med Husbanken. Se sakspapirer for utfyllende informasjon: Sakspapirer

Sted: Nonnegata 17 hos styreleder Hege Marit Folkestad