Infoskriv til beboere i Klosterenga borettslag – oktober 2013

Hege MF ønsker å fratre som leder, og det kommer derfor til å arrangeres en ekstraordinær generalforsamling litt senere i høst for å velge ny styreleder. Er du interessert i å bidra i styret? Kontakt oss på styret krøllalfa klosterenga.no eller valgkomiteen ved Lise Hauge og Janne Brøto-Johnsen (begge i nr 17) på liseahauge krøllalfa gmail.com.

Oppgangene er nå ferdig oppgradert. Det eneste som gjenstår er å få på plass nye oppslagstavler. Styret har innhentet tilbud og regner med å ta en avgjørelse i løpet av kort tid.

Vi har hatt enkelte problemer med at det har kommet gråvann opp av sluket i noen leiligheter i 1. etasje som følge av tette avløpsrør. Vi har bestilt spyling av både horisontale og vertikale rør. Det er viktig at alle beboere enten er hjemme eller leverer nøkkel slik at firmaet som skal gjøre jobben har adgang til alle boenheter den aktuelle dagen. Mer informasjon kommer etter hvert. Årsaken til at avløpsrørene blir tette er fettavleiringer. Dette kan forebygges ved å unngå å tømme fett og olje direkte i sluket – bruk papir for å få bort mest mulig fett fra stekepanner osv før vask. Bruk Zalo eller annet fettoppløsende rengjøringsmiddel og skikkelig varmt vann når du skyller tallerkener og annet med fett og matrester på.

Det vil også bli foretatt en siste justering av gulvvarmen i alle leiligheter i løpet av høsten. Også her er det viktig å få tilgang til alle leiligheter – mer informasjon kommer.

Opplever du ”lekkasje” av lyd fra andre leiligheter fra callinganlegget? Vi kjenner til problemer med dette i nummer 21, men vil gjerne ha beskjed dersom andre også opplever dette. Meld fra til styret v/Øyvind snarest (e-post: oyvindbs krøllalfa gmail.com).

Mange har problem med å låse opp portene. Årsaken er antakelig at låsene trenger en liten justering, og vi setter GOS (Gamle Oslo Servicesentral – vaktmesterfirmaet) på saken. Samtidig skal vi få satt på nye gummiputer slik at portene ikke slår så hardt igjen. Av hensyn til porter, låser og naboer oppfordrer vi alle til å lukke portene med varsomhet.

Hilsen styret