Huskeliste og informasjon til beboere – VÅR 2016

Kjære beboere – her følger litt informasjon og noen påminnelser fra styret. Ta kontakt hvis du lurer på noe eller har saker du mener vi bør jobbe med.

Sandkassa:
De som bruker sandkassa har ansvar for å legge over nettet etterpå. Det er fint om alle kan hjelpe til dette sånn at kattene ikke slipper til.

Krydder:
Bruk gjerne krydder i bakgården, men husk at dette er for alle.

Forhager:
Planting av trær og busker skal godkjennes av styret. Vi har en beplantningsplan for gårdsrommet som ikke skal fravikes. Jordlaget i bakgården er svært tynt. Dersom det ønskes andre planter/blomster må disse plantes i krukker.

Veranda:
Sjekk om det er rust på gelender og søylen. Gi beskjed til vaktmester hvis det er rust og avtal tid for utbedring.

Blomsterkasser på veranda: Disse skal henge på innsiden pga. sikkerhet.

Veranda – dørterskler: I hjørneleilighetene i nr. 17 og nr. 21 må alle pusse og olje tersklene ved døra en gang per år. Det er beboers ansvar. Ta kontakt med Ada eller Ragnhild i nr. 17 om du trenger hjelp.

Hengsel:
Husk å smøre vindushengsler og hengsler på verandadør ca. en gang i året. Det er beboers ansvar.

Pulverapparat:
I hver leilighet må være et pulverapparat.
Kontroller minst en gang i året at trykkmåleren holder seg innenfor grønt felt. På samme tidspunkt skal apparatet ristes/snus opp ned på.

Vannlåser:
Vi har jevnlig problemer med avløpsrør. Ikke skyll fett ned i kummen, men rens panna med papir og kast i søppel. Bruk vaskemiddel når du skylder den etterpå. Fett blir stivt, setter seg fast og tetter nedløpsrør. Det er beboernes ansvar å sørge for at vannlåsene er i orden. Disse bør sjekkes og renses ved behov.

Filter:
Filter i vifta på kjøkkenet: har du gamle filterpakker liggende – skift gjerne og gi resten til noen i styret. Legg på dørmatta. Filtrene er dyre og bør ikke bli liggende i skuffer og skap. Filtre deles ut av styret to ganger per år.
Filter i ventiler over dører (luftinntak): Disse filtrene skiftes en gang i året. Styret deler ut. Synes du at de blir skitne i mellomtiden – de kan støvsuges og vaskes for hånd, evt. i vaskemaskinen.

Varmegjenvinner/ sommerblokk:
Det er mulig å kjøpe sommerblokk istedenfor varmeveksler i ventilatoren for sommerbruk. Dette vil bedre inneklimaet på sommeren. Det er beboer selv som må bekoste denne.

Brannalarm:
Ta brannalarm alvorlig og forlatt leiligheten omgående. Ikke bruk heis men trapp. Sjekk brannpanel og tilbakestill om du utløste brannalarm pga. stekeos i leiligheten.

Oppganger/garasje:
Hold oppgang og parkeringsplass ryddig! Vi har bare enn rømningstrapp i tilfelle brann. Rømningsveiene skal være ryddige og fri for hindringer. Det er ikke tillatt å plassere gjenstander, søppel eller lignende i rømningsveiene. Ellers vil det være vanskelig å komme seg ut. Brennbare materialer og gjenstander i rømningsveiene kan føre til at brannen og røyken vil kunne utvikles i rømningsveiene og spre seg raskt i bygningen.

Parkeringskjeller. Hold parkeringsplassen fri for gjenstander. Dette gjelder spesielt brennbart materiale.

Nyhetsbrev
Vi minner dere om å melde dere på borettslagets nyhetsbrev. Dette gjør du ved å gå inn på www.klosterenga.no/nyhetsbrev
Her kan du også melde deg av igjen om du skulle flytte.