Husdyrhold

REGLER FOR HUSDYRHOLD

Husdyrhold er tillatt i borettslaget for alminnelige husdyr etter søknad til styret. Dette omfatter hund, katt, fugl og gnagere. Husdyrhold av flere dyr eller andre dyrearter kan bare skje etter godkjent søknad til styret.

Husdyrhold er bare tillatt så lenge det ikke er til skade eller vesentlig plage for borettslaget, andelseierne eller noen av disses eiendeler. Hunder skal ikke luftes på fellesarealene og holde i bånd. Utlegging av mat på fellesarealer skal ikke forekomme.

Vedlagte standard hundekontrakt inngår som en del av husordensreglene.

Styret vil minne om gjeldende husordningsregler for husdyr og ber beboerne som ikke har sendt utfylt kontrakt gjør det raskest mulig.

Hilsen styret