Planer for høsten 2021

Hei alle sammen,

Da er styret i gang igjen etter sommeren og vi håper alle har hatt en fin sommer. I høst skjer det mye i blokka vår.

I løpet av et par uker kommer en rapport fra OBOS om energibruken i bygget. Denne rapporten er delfinansiert av Enova og vil ligge til grunn for styrets arbeid energibruk og særlig gulvvarmen. Rapporten tar for seg ulike deler av energibruken i bygget og vil gi anbefalinger til styret om hvordan dette kan forbedres. I forlengelse av dette arbeidet planlegger vi å ha et beboermøte der vi legger fram anbefalingene og styrets vurderinger.

I løpet av høsten får vi nytt brannvarslingsanlegg sammen med Justiskroken. Dette vil gjenbruke ledningene fra det gamle anlegget, men involverer nye sensorer i leilighetene og nye tavler i oppgangene. Mer informasjon kommer om når installatørene vil trenge adgang til leilighetene.

Til slutt håper vi at gjenåpningen fortsetter utover høsten og at det blir mulig å møtes både til dugnad, beboermøte og hyggelig samvær i bakgården i tida framover.