Heis

Bruk alltid magnet når døren skal holdes åpen – og gjør det med en gang. Hvis døren har begynt å lukke seg, la den gå helt igjen før du trykker på knappen på nytt. Slik kan vi omgår vi store reparasjonskostnader forbundet med heisene. 

Vi har en serviceavtale med Schindler som kontroller heisene 4 ganger årlig.  

Er heisen ut av drift meld fra til vaktmester.