Heis

Bruk alltid magnet når døren skal holdes åpen – og gjør det med en gang. Hvis døren har begynt å lukke seg, la den gå helt igjen før du trykker på knappen på nytt. Slik kan vi unngå store reparasjonskostnader forbundet med heisene. Merk at det ikke er anledning til å “holde av” heisene over lengre tid vha. magnet i døren; flere i borettslaget er avhengig av heisene for adkomst til egen leilighet.

Vi har en serviceavtale med Schindler som kontrollerer heisene 4 ganger årlig og reparerer heisene ved stans.

Er heisen ut av drift meld fra til vaktmester.