Generalforsamling gjennomføring 2021

Det har vært pressemelding fra Oslo kommune i dag hvor det har vært endringer i regler for å møtes. Siden vår bakgård er privat er vi usikker på hvilken regel som gjelder. For å være sikker på at vi overholder reglene til Oslo kommune har vi prøvd å få kontakt med bydelsoverlegen. Vi har dessverre ikke fått svar derfra. Derfor har vi bestemt å følge følgende regel:

«Det kan være inntil 30 personer til stede på en utendørs privat sammenkomst på offentlig sted. Det vil si tilfeller hvor det er avtalt at man skal møtes på offentlige steder som i parker, skogen, lekeplasser og lignende.»
For mer informasjon se siden til Oslo Kommune.

Derfor kan alle boenhetene i Klosterenga Borettslag møte med en representant. Vi holder generalforsamling utendørs i vår bakgård. Om vi er færre enn 30 stykk når alle som ønsker har møtt opp, er selvsagt alle andre velkommen også. Så lenge vi holder oss til 30 stykker eller færre.

Vi håper og tror at dette blir siste året der vi må ta spesielle hensyn, og at vi til neste år kan ha en vanlig generalforsamling. Men fram til da får vi følge de regler som gjelder og ta vare på hverandre. Håper mange av dere kommer og ønsker dere en god generalforsamling.

Med hilsen
Styret Klosterenga Borettslag