Generalforsamling 2020, torsdag 02. april, kl. 18.

Ordinær generalforsamling i Klosterenga Borettslag avholdes på Klosterenga Café, torsdag 2.april. kl. 18:00.

Har du en sak du ønsker at skal behandles på generalforsamling så send en e-post til styret@klosterenga.no

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Saker må sendes 14 dager før generalforsamling, slik at styret har tid til å behandle sakene.
  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen.

Ønsker du å stille til valg som styremedlem så send en e-post til valg@klosterenga.no

Vi håper at flest mulig møter opp, og ser frem til en hyggelig kveld!

Med vennlig hilsen
Styret