Generalforsamling, 17. juni

Til alle beboere i Klosterenga borettslag

Ettersom gjeldende smittevernsrestriksjoner ikke tillater at vi møtes fysisk, har vi besluttet å utsette generalforsamlingen. Ny dato er 17. juni, og vi håper det da vil være mulig med en fysisk generalforsamling. Dersom dette ikke er mulig, vil vi gjennomføre digitalt møte. Sakspapirene er ferdige, og blir sendt ut digitalt til alle i løpet av kort tid. Vi kommer tilbake med mer informasjon om gjennomføringen når datoen nærmer seg. 

Hilsen styret