Garasjeanlegget skal vaskes

Garasjen vil bli vasket i 25. – 28. mai 2009. I denne perioden kan det ikke stå biler i garasjen.

Det betyr at alt som står i boden må minimum 1 cm opp fra gulvet for ikke å få vann- eller fuktskade. Vi vil i forbindelse med dugnaden 9. mai derfor leie ekstra containere slik at du har mulighet til å rydde boden.

Containeren vil bli satt ut mandag 4. mai.

Vi anbefaler deg å kjøpe hyller eller bestille paller for å legge på gulvet. Esker og annet som står på gulvet kan trekke til seg vann. Borettslaget fraskriver seg et hvert ansvar for ting som blir vannskadet.