Ferdigstilling av Klosterengaparken! Viktig med god dokumentasjon (videobesiktigelse av leilighetene)

Endelig begynner siste byggetrinn av Klosterengaparken! Arbeidet er planlagt startet opp i mai.
Rambøll Norge AC er engasjert for å utføre videobesiktigelse, kartlegging og monitorering av byggene som ligger rundt anleggsområdet. Dette for å oppdage og/eller dokumentere ev. setningsskader på grunn av arbeidet. I mars fikk styret i Justiskroken og alle andelseierne brev fra Rambøll i borettslaget med tidspunkter for kartleggingen av fellesområder og leilighetene.
Vi håper selvsagt – og regner også med – at grave- og byggearbeidene ikke vil føre til skader på byggene våre, men for sikkerhets skyld må vi sørge for så god kartlegging som mulig. Vi ber derfor alle andelseiere om å takke ja til kartlegging av egen leilighet. Styret vil legge til rette for kartlegging/filming av resten av bygningsmassen og uteområdet.
Dersom du ikke har eller har hatt anledning til å være hjemme på det tidspunkt Rambøll har foreslått på din leilighet, kan du kontakte dem så snart som mulig via booking.romerike@ramboll.no eller 64 83 33 43 for å avtale nytt tidspunkt.
Rambølls skal montere og etterkontrollere ekspansjonsplugger i ytterveggene våre. I tillegg til dokumenteringen/kartleggingen, vil Rambøll montere ekspansjonsplugger i noen av ytterveggene på byggene våre i løpet av neste uke (uke 15). De skal også foreta etterkontroller med jevne mellomrom i hele anleggsperioden. Målet er å avdekke ev. bevegelse i bygningsmassen.

Hilsen Styret