Fasadeoppussing, Østfoldgata 2

Østfoldgata 2 skal gjennomføre en nødvendig fasadeoppussing av hele gården. Blindgavlene som vender mot vårt gårdsrom skal også repareres og  pusses / males. Fargen vil bli den samme som i dag.

Arbeidene kan vare i opptil 3-4 måneder og som gode naboer må vi leve med stillaset i denne perioden.

Det er lovet fra styret i Østfoldgata 2 og byggleder for arbeidene at det ikke skal benyttes kjemikalier ved rensing av veggen. Det skal kun benyttes varmt vann.

Vi har gjort styret i Østfoldgata 2 oppmerksom på at de må sørge for tilstrekkelig sikring av stillasene mhp. på ulemper, barns lek og sikkerhet for oss alle. Gi beskjed hvis dere mener at dette ikke blir tilstrekkelig  ivaretatt. 

Planter og bed blir reetablert etter oppussingen.

Hilsen Garagård