Dugnad og infoskriv oktober 2015

Velkommen til dugnad!

Dugnad avholdes 7. oktober klokka 1730. Vi håper å se alle der. Det kommer konteiner samme dag og det vil være nok å gjøre for alle, både store og små. Husk å rydde i oppganger kjellerganger og garasjeanlegget. Gjennsatte ting vil bli fjernet. Se også sykler under.

Dugnad vår 2014
Dugnad vår 2014

NB: Sykler vil bli fjernet

Sykler som ikke er i bruk vil bli fjernet etter dugnaden. se merking.

Balkongdekke

I en av leilighetene har det vært fuktskader som skyldes feil belegg på balkongene. Dessverre er det slik at det er svært begrenset høyde på dørkarm som følge av at leilighetene er universelt utformet. Derfor vil de som har lagt fliser eller andre faste dekker være utsatt for fuktskader. General-forsamlingen vedtok i vår at det ikke er lov å legge andre dekker på balkongene og styret vurderer hva som må gjøres på de balkongene som allerede er dekket av fliser. Se for øvrig de nye vedtektene nederst.

Lydlekkasje

Det er en del som opplever lydlekkasje gjennom ringeklokkeapparatene. Dette skyldes at det går luftkanaler med ledninger mellom ringeklokkene i leilighetene. Lyden går dermed gjennom disse kanalene. Selv om det høres ut som det kommer fra ringeklokkeapparatene er det altså ikke selve apparatet som lager lyden. Det er innkjøpt Paroc, en type steinull som ble anbefalt på Maxbo, som kan brukes til å tette igjen bak ringeklokkeapparatene slik at lyden ikke bærer så godt. Parocen står i boden i bakgården og kan brukes av alle. Eventuelt kan vaktmester eller Øyvind i styret kontaktes for ytterligere hjelp. Det kan være nyttig å tette bak ringeklokkene i begge leilighetene som opplever lekkasjen.

Varmtvann

Noen opplever lang ventetid på varmtvannet. Siden varmtvannstanken ligger langt unna leilighetene og vannet ikke varmes opp i rørene kan det ta litt tid.

Vi jobber med å få på plass en individuell avregning av varmtvannet fra nyttår. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er klart.

Byttehylla i søppelbod

Vi synes det er fint å ha en byttehylle i søppelboden, men opplever at det den siste tiden har blitt satt søppel og ødelagte gjenstander i søppelboden. Styret har avgjort  at det ikke skal settes annet enn brukbare ting i byttehylla. Møbler skal ikke settes i boden. Om man har møbler man vil kvitte seg med, kan man heller henge opp en lapp. Vi forventer også at alle kaster/henter sine egne ting om ingen andre tar dem. Står det du har satt i byttehylla der etter to uker er det ditt ansvar å kaste.

Kontaktinfo til vaktmester Martin

Vaktmesteren kan nås på vakt3[krøllalfa]gos.no

Nytt styre

Styreleder Hege Aasland Underdal, Nonnegata 21
Styremedlem Øyvind Bugge Solheim, Nonnegata 21
Styremedlem Annelise Rosemary Bothner-By, Nonnegata 17
Styremedlem Kari Stefansen, Nonnegata 17
Styremedlem Ragnhild Herrebrøden, Nonnegata 17

Varamedlem Guro Fjellanger, Nonnegata 19
Varamedlem Fredrik Hannestad, Nonnegata 17
Varamedlem Kari Ragni Inderhaug, Nonnegata 17

Medlemmer i Garagård:
Martina Susan Ellsel, Nonnegata 21
Leif Brunsvik, Nonnegata 19
Ragnhild Herrebrøden, Nonnegata 17 (fra styret)

Valgkomite 2016
Ronny Engene, Nonnegata 19
Abdullah Karagøz, Nonnegata 17

Styret kan kontaktes på styret[krøllalfa]klosterenga.no.

 

Se forøvrig de nye vedtektene ligger på nettsidene her: her.

I tillegg ligger husordensreglene her.

 

Med vennlig hilsen

Styret