Beboerbrev Sommer 2020

Her er en digital versjon av beboerbrevet styret sendte ut i juni 2020.

 

KLOSTERENGA BORETTSLAG INFO FRA STYRET, JUNI 2020

Det nye styret i borettslaget består av:

Styreleder: Martina Ellsel, nr. 21

Styremedlemmer:
Adrian Bråthen, nr. 21
Helge Myhre, nr .19
Eirik Paulsen, nr. 17
Hege Underdal nr. 21

Varamedlemmer:
Jan Andersen, nr. 17
Ragnhild Herrebrøden, nr. 17
Kari Stefansen, nr. 17

E-postadresse til styret er: styret@klosterenga.no

Vaktmester: Vår vaktmester fra Gamlebyen servicesentral (GOS), Martin, nås på:
vaktmester@klosterenga.no

Nettside: Borettslaget har en egen nettside: https://www.klosterenga.no. Her finner du mye
nyttig informasjon, blant annet om hvem som skal kontaktes om ulike ting. Du kan melde deg
på nyhetsbrev fra styret, da får du mail hver gang styret legger ut informasjon.

Facebook: Vi har også en gruppe på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/692531384513868/ Styret legger ut viktig informasjon her,
og alle medlemmer kan poste innlegg.

Protokoll fra generalforsamlingen. Du får tilgang til protokollen fra generalforsamlingen via din
side hos USBL.

Din kontaktinformasjon: Vi oppfordrer alle til å oppdatere e-postadresse og telefon i USBL-
portalen. Det vil gjøre det lettere for styret å komme i kontakt med alle beboere når det trengs.

Filtre til luftinntak og kjøkkenvifte: For å få en god ventilasjon og godt inneklima i bygningen er
det viktig at alle filtre skiftes jevnlig eller vaskes. Styret leverer ut filtre to ganger i året. Nye
filtre er bestilt og leveres ut så fort de kommer. Det skal skiftes filter i de hvite boksene over
dører (de fjerner støv mm fra luft som blåses inn i leiligheten) og i kjøkkenviften (det svarte
grovfilteret sørger for å filtrere luft inn til ventilator og f7 filter er finfilter for luft inn i ventilator
). Det er også viktig å rense fettfilter (på undersiden av hette slik at fett samles opp og ikke
avleires i vifte/motor) Se vår nettside for utfyllende informasjon. Ta kontakt med styret om du
trenger hjelp til dette. Hvis du har ubrukte filtre kan du levere dem til styreleder Martina Ellsel i
nr. 21 eller send en mail til styret@klosterenga.no – så henter vi dem hos deg.

Sluk på kjøkken og bad: Det er viktig å rense sluk på kjøkken og bad jevnlig for å unngå at
rørene går tett og vi får vannlekkasjer. Vi minner også om at fett ikke bør helles i vask eller
toalett. Det kan føre til at rørene tettes. Styret har ansvar for at rørene blir renset jevnlig.

Gulvvarmen: I noen leiligheter er det soner/rom som ikke blir varme eller hvor varmen ikke lar
seg regulere. Den kan skyldes feil på ventiler som åpner og lukker for vannet. Defekte ventiler
vil bli byttet ut. De som tror de kan ha feil på ventiler, bes melde fra til styret.

Balkonger og terrasser: Det skal vises aktsomhet ved oppbevaring av gjenstander på veranda
slik at disse ikke faller ned. Blomsterkasser må monteres på innsiden av veranda. Banking eller
risting av tepper tillates ikke fra verandaen.

Det er ikke lov med bruk av åpen ild på balkong og terrasser. Derfor er kull- og gassgrill o.l. ikke
mulig å bruke. Elektrisk grill er greit.

Ta også hensyn til naboene din ved vanning av dine blomster.

Styret skal ta ferie nå og ønsker alle en riktig god sommer!