Beboerbrev juni 2021

Kjære naboer!
Her kommer en liten oppdatering fra styret.

Generalforsamling
Grunnet korona-situasjonen ble årets generalforsamling flyttet til 17. juni i håp om at det da vil være mulig å gjennomføre et fysisk møte. Vi må se an smittesituasjonen og gjeldende retningslinjer når datoen nærmer seg, men dersom vi ikke kan treffes på vanlig måte, vil vi gjennomføre digital generalforsamling. I så fall vil styret invitere til et digitalt beboermøte på den oppsatte datoen. Deretter vil det være mulig å stemme over de ulike sakene via USBLs nettløsning de påfølgende dagene. Det sendes ut mer informasjon nærmere datoen.

Beplantning på fellesområder
Mange har sikkert sett at vaktmester Martin har beskåret busker og trær i hagen i løpet av våren. Han har også fjernet noen av de eldste stikkelsbærbuskene. Disse vil bli byttet ut med nye som et ledd i å «forynge» nyttevekstene. Vi har i tillegg hatt besøk av proff trepleier.  

I forbindelse med «annerledes-dugnaden» i mai ble det blant annet plantet nye urter i plantekassene på platået i hagen. Disse er til alles benyttelse. Gjennom sommeren er det fint om de som er hjemme holder et øye med både urtene og andre deler av hagen og vanner dersom det skulle bli behov for det. Vannslange/kran finnes ved oppgang 21, og vannkanner finnes i søppelrommet. Vanning bør alltid foretas på kvelden.

Vi minner om at bærbusker, klatrevekster etc. i tilknytning til uteplassene foran leiligheter på bakkeplan også er en del av vår felles hage, og at det kun er vaktmester eller gartner som skal foreta beskjæring av disse. Feil beskjæring gjør at plantene vokser feil, og kan dessuten påvirke hvor mye bær vi kan glede oss over utover i sesongen. Merk at eventuell ny beplanting i disse områdene må skje i potter og tette plantekar – ikke rett i jorden.

Renhold – alle kan bidra
I løpet av året har vi inngått avtale med nytt renholdsfirma som vasker fellesarealer ukentlig, men den enkelte beboer kan også bidra til at vi har rene og pene fellesarealer:

 • Tørk av skoene for å få bort løs sand og grus før du går inn i oppgangen i vått vær
 • Bruk feiebrett og kost dersom du har fått med deg sand og sten inn, f.eks. fra sko, barnevogn eller sparkesykkel
 • Støvsug din egen dørmatte og platået utenfor inngangsdøren din når du likevel har støvsugeren framme, husk sporene til heisdørene
 • Ikke ha sko, sparkesykler eller andre ting stående i trapperom (jfr. husordensreglene)

Vi opplever stadig vekk problemer med heisdørene som følge av at det legger seg sten og grus i sporene. Dersom alle følger de enkle punktene over, minimerer vi problemet og sparer unødvendige utgifter til heisservice!

Innetemperatur, gulvvarme og ventilasjon
I vinter har vi hatt mye problemer med gulvvarmen. Som følge av dette har vi gjort manuelle justeringer på det sentrale anlegget ved temperaturskifter, samt skiftet fordelingsventiler i mange leiligheter. Dette har i de fleste tilfeller hatt god effekt på kort sikt, men er ikke en tilfredsstillende løsning på lang sikt. Styret har derfor begynt arbeidet med å få på plass et nytt styringssystem og ny serviceavtale fram mot neste høst og vinter.

Selv med et fungerende styringssystem, tror vi det kan være greit å påpeke at vannbåren gulvvarme gir en god varme i gulvet, men at man ikke vil oppleve samme effekt som f.eks. med varmekabler. Det er heller ikke slik at det å sette gulvvarmen på f.eks. 25 grader, vil gi tilsvarende temperatur i rommet.

I tillegg mistenker vi at mange beboere ikke er kjent med at det balanserte ventilasjonssystemet også påvirker innetemperaturen. Det er en termostat inne i aggregatet som bør justeres etter årstiden. Dersom denne står på sommerinnstilling og for lav temperatur vinterstid, vil ikke ettervarmeren i aggregatet varme opp den kalde uteluften tilstrekkelig før den blåses ut i rommet. Det gjør det vanskelig å få ønsket innetemperatur. «Vinterinnstilling» sommerstid er heller ikke hensiktsmessig. Vi oppfordrer derfor alle til å sette seg inn i hvordan ventilasjonssystemet fungerer gjennom å lese utvidet veileder som ligger under Beboerguide på klosterenga.no.

Husk at regelmessig filterbytte og renhold av kjøkkenaggregatet også er avgjørende for at ventilasjonen skal fungere optimalt.

Brannsikkerhet
Brannvarslingsanlegget skal oppgraderes. Styrene i Justiskroken og Klosterenga, med støtte fra USBL, har nylig foretatt valg av fremtidig system. Arbeidene startes opp i løpet av kort tid.

Oppgangene våre er rømningsveier ved en eventuell brann. Vi vil derfor presisere at det ikke er tillat å oppbevare sko, sykler og andre ting i oppgangene. Hensatte gjenstander utgjør dessuten en brannfare, i tillegg til at det gjør renholdet vanskeligere (jfr. punktet over).

Husk også at alle plikter å ha håndslukker/pulverapparat og at dette bør sjekkes hvert kvartal. Her følger en sjekkliste alle oppfordres til å følge:

 • Vet alle hvor slukkeren står?
 • Er slukkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
 • Er slukkerens bruksanvisning leselig?
 • Er slukkeren hel og pen uten synlige skader?
 • Har slukkeren trykkindikator, og angir indikatoren tilfredsstillende trykk (står på grønt)?
 • Er sikringsplinten er intakt, glir lett og er plombert?
 • Er kontroll og serviceintervaller på slukkeren fulgt (se kontrolletikett på slukkeren)?
 • Er slangen hel og fin og uten fremmedlegemer i slangen/dysen?
 • Er pulveret løst og flyktig? Sjekk ved å snu slukkeren og holde den mot øret i 5 til 10 sek – da skal man kunne høre / føle at pulveret “renner” i beholderen.

Rensing av sluk og vannlås
Alle andelseiere må sørge for regelmessig rensing av sluk og vannlås på alle våtrom. Dersom du opplever at vannet renner tregt ut i sluket selv om du har renset eller dersom du hører «surklelyder» lenger ned i rørsystemet, må du si ifra til styret.

Biloppstillingsplasser – ladeboks og beskyttelse mot drypping
Ønsker du å installere ladeboks på biloppstillingsplassen din? Du finner bestillingsskjema under «Beboerguide» på klosterenga.no. Det er de samme prisene som gjelder.

Som kjent har vi problemer med vanninntrenging i garasjen. Styrene i Klosterenga og Justiskroken jobber sammen for å utrede og utbedre dette. Som en midlertidig løsning er det montert plater i taket over de biloppstillingsplassene der det drypper vann. Platene leder vannet bort og forebygger skade på bilene. Gi beskjed til styret dersom det oppstår lekkasje over flere plasser, så bestiller vi montering av flere plater.

Med ønske om en fin sommer,
hilsen Styret v/Martina, Helge, Hege, Eirik, Ragnhild og Jan Olav.