Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Iht. borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt på Klosterenga Café, mandag den 08. mai, kl 18. Klosterenga Café ligger rett nedenfor Harald Hårdrådes plass.  Frist for innmelding av saker er søndag den 26. mars.  Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen … Forsett å lese Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag