Nøkkel og fjernkontroll til garasjen

Er nøklene dine blitt sliten og skeive, bestill ny. Vi har hatt flere tilfeler hvor låser måte byttes pga. defekte nøkler som knekte. Vi vil gjør deg oppmerksåm, at du kan blir fakturert for kostnader forbundet med skifting av låsen. Det er ikke lov å dele ut nøkler i forbindelse med p-plassutleie. Bestill fjernkontroll. Hovednøkkel til oppgang [...]