Bestilling av ladepunkt

i Justiskroken og Klosterenga borettslag Ønsker du å bestille ladepunkt for parkeringsplassen din, bruk vedlagt skjema. Priser vil gjelde innen 31.12.2020. Vær oppmerksom på, at du skal betale de faste utgiftene fra det tidspunktet laderen er installert. Skjema-for-bestilling-av-ladepunkt-med-informasjonsskriv-2020Last ned

Navneskilt til postkasse og ringeklokke

Har du nettopp flyttet inn og trenger navneskilt til postkassen og ringeklokkene? Vil du bytte eksisterende navneskilt med nye? Postkasseskilt kan bestilles i  Postens skiltbutikk: Stor postkasseskilt Kontakt borettslagets vaktmestertjeneste Gamle Oslo Servicesentral (GOS) for å bestille navneskilt til ringeklokke.Husk å spesifisere hva som skal stå på henholdsvis ringeklokkene og postkassen. Navneskilt på postkasser og ringeklokker … Forsett å lese Navneskilt til postkasse og ringeklokke

Trappehus, brannsikkerhet og HMS

Vi vil gjerne minne om husordensregler-generelle bestemmelser: Med unntak av barnevogner er det ikke tillatt å sette fra seg private eiendeler i inngangspartier, trappeoppganger, garasje eller lagets utvendige fellesarealer. Det gjelder alt, også sko, sparkesykkel m.m.

Heis

Bruk alltid magnet når døren skal holdes åpen - og gjør det med en gang. Hvis døren har begynt å lukke seg, la den gå helt igjen før du trykker på knappen på nytt. Slik kan vi omgår vi store reparasjonskostnader forbundet med heisene.  Vi har en serviceavtale med Schindler som kontroller heisene 4 ganger årlig. … Forsett å lese Heis

Angående utleie av leilighet

Styret har blitt gjort oppmerksom på at det forekommer utleie av leilighet i Klosterenga borettslag, blant annet på Airbnb. Styret vil minne om borettslagets vedtekter punkt 4, om borett, bruksoverlating og garasje. Se også link hos USBL for søknadsskjema.

Nettsiden

Styret jobber kontinuerlig med oppdatering av internettsiden. Lurer du på noe er det verdt å søke på nettsiden først. Siden inneholder både generell informasjon om borettslaget, beboerinformasjon (vedtekter, husordensregler, beboerguide), kontaktinfo samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid m.m.  Informer styret om endringer i dine kontaktdata/mailadresse.  

Andelsnummer (leilighetsnummer), bruksenhetsnummer (bolignummer)

Andelsnummer (leilighetsnummer): Dette er borettslagets «interne» nummerering av andelene som ble opprettet av USBL. Alle leilighetene har et unikt andelsnummer. Nummeret består av 2 tall. Nr. kan du f.eks. finne i kjøpekontrakter, på husleieblanketter eller på kontoutskrift for felleskostnader. Kontakt USBL om du ikke finner den. Bruksenhetsnummer (bolignummer): Bolignummeret er en del av den offisielle … Forsett å lese Andelsnummer (leilighetsnummer), bruksenhetsnummer (bolignummer)

Balansert ventilasjon

Alle leiligheter har balansert ventilasjon med varmegjenvinner. I tillegg er sørfasaden en del av oppvarming- og ventilasjonskonseptet i form a naturlig ventilasjon. Ventilasjonsaggregat er plassert over kjøkkenhette. Både hette og ventiler plassert på bad og kjøkken trekke luft ut.Filtrert varmet friskluft blåses inn i alle oppholdsrom. For funksjonen er det nødvendig med spalte under dørene. … Forsett å lese Balansert ventilasjon

Brannalarm

Vi har hatt flere tilfeller med "falsk" brannalarm. Det beklager vi. Sikkerhet først Selv om du ha mistanker om "falsk" brannalarm oppfordrer vi alle å forlate sine leiligheter når alarmen slår inn. Bruk trappen, ikke heis.  Sjekk stedet som vises på panelet før du tilbakestiller alarmen, også ved mistanker om "falsk" alarm. Styret jobber med … Forsett å lese Brannalarm

Avfall og søppelhandtering

Borettslaget følger Oslo kommunes (OK) retningslinjer for kildesortering. Vi har et eget søppelhus  som vi deler med Justiskroken borettslag med container for husholdavfall og  papp/papp/papir/kartong. Guide til søppelsortering ligger også her.  Manglende henting Hvis avfallsbeholder er fulle eller mangler tømming må du oppbevare avfallet selv og avvente henting. Meld fra om manglende henting direkte til Oslo kommune. . … Forsett å lese Avfall og søppelhandtering

Avløp og sluk

Vedlikehold av sluk og avløpsrør til hovedstamme i boligen er den enkelte beboers ansvar. Styret oppfordre til jevnlig vedlikehold av sluk og avløpsrør. Vi har hatt flere skader pga. tette avløpsrør og feil på koblinger. Fett, matrester, hår, såpe og annet organisk avfall bidrar til å tette avløpsrørene. Uten jevnlig vedlikehold øker sannsynligheten for tette rør som kan føre … Forsett å lese Avløp og sluk

Forsikringer

Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring AS, avtalenummer SP586898.5.1 Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også løsøre. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring. Innbo Hver enkelt andelseier må i tillegg ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Installasjoner og reparasjoner i fellesareal og leiligheter Rørinstallasjoner, utskiftinger og reparasjoner samt reparasjoner og installasjoner av elektrisk anlegg skal … Forsett å lese Forsikringer

Sentralstøvsuger og støvsugerposer

Sentralstøvsuger: Noen av leiligheter er utstyrt med sentralstøvsuger, men alle leiligheterer tilrettelagt for tilkobling. Bruksanvisning for orginal sentralstøvsugger fra 2000 ligger her. Bruksveileder sentralstøvsuger Støvsugerposer til orginalmodell: Type: Beam -Poser til compact modeller Støvsugerposer og deler til sentralstøvsuger kan f.eks. bestilles hos Airflow.noStøvsugerposer fra Airflow Som beboer fra Klosterenga borettslag får du 20% rabatt når … Forsett å lese Sentralstøvsuger og støvsugerposer

Tv og internett

Telia er leverandør for TV tjenester og internett til borettslaget. I standardpakken er det bredbånd (100/20) og en TV-pakke. Kontakt Telia direkte for utstyr og oppdatering av pakker.

Vedlikeholdsmanual for gårdsrommet

Gårdsrommet Garagård må vedlikeholdes ordentlig dersom det skal være et hyggelig sted å oppholde seg. Det er viktig å vite hva som må gjøres, hvordan det skal gjøres og når det skal gjøres.