Vedrørende brannsikkerhet og HMS

Vi vil gjerne minne om husordensregler-generelle bestemmelser: Med unntak av barnevogner er det ikke tillatt å sette fra seg private eiendeler i inngangspartier, trappeoppganger, garasje eller lagets utvendige fellesarealer. Styre vil går HMS-rund i løpet av høsten.

Heisslitasje

Vi har for tiden store reperasjonskostnader forbundet med heisene. Bruk alltid magnet når døren skal holdes åpen - og gjør det med en gang. Hvis døren har begynt å lukke seg, la den gå helt igjen før du trykker på knappen på nytt.

Angående utleie av leilighet

Styret har blitt gjort oppmerksom på at det forekommer utleie av leilighet i Klosterenga borettslag, blant annet på Airbnb. Styret vil minne om borettslagets vedtekter punkt 4, om borett, bruksoverlating og garasje. Se også link hos USBL for søknadsskjema.

Nøkkel og fjernkontroll til garasjen

Er nøklene dine blitt sliten og skeive, bestill ny. Vi har hatt flere tilfeler hvor låser måte byttes pga. defekte nøkler som knekte. Vi vil gjør deg oppmerksåm, at du kan blir fakturert for kostnader forbundet med skifting av låsen. Det er ikke lov å dele ut nøkler i forbindelse med p-plassutleie. Bestill fjernkontroll. Hovednøkkel til oppgang [...]

Nettsiden

Styret jobber kontinuerlig med oppdatering av internettsiden. Lurer du på noe er det verdt å søke på nettsiden først. Siden inneholder både generell informasjon om borettslaget, beboerinformasjon (vedtekter, husordensregler, beboerguide), kontaktinfo samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid m.m.  Informer styret om endringer i dine kontaktdata/mailadresse.  

Lading av el-bil og plug-in hybridbiler i garasjeanlegget

Styret har utredet mulighet for lading av el-bil og plug-in hybridbilder i garasjeanlegget. Vi ønsker å tilrettelegge for ladeinfrastruktur som tilrettelegger for at alle skal ha mulighet for å tilrettelegge for lading av elbil på sin p-plass og forventet utvikling innen regulering og teknologi.  Det gjøres oppmerksom på, at lading av biler ved å koble bilen til vanlig stikkontakt(schukko) ikke er tillat i Klosterenga borettslag. Vanlig husholdningskontakt [...]

Andelsnummer (leilighetsnummer), bruksenhetsnummer (bolignummer)

Andelsnummer (leilighetsnummer): Dette er borettslagets «interne» nummerering av andelene som ble opprettet av USBL. Alle leilighetene har et unikt andelsnummer. Nummeret består av 2 tall. Nr. kan du f.eks. finne i kjøpekontrakter, på husleieblanketter eller på kontoutskrift for felleskostnader. Kontakt USBL om du ikke finner den. Bruksenhetsnummer (bolignummer): Bolignummeret er en del av den offisielle [...]

Balansert ventilasjon

Alle leiligheter har balansert ventilasjon med varmegjenvinner. I tillegg er sørfasaden en del av oppvarmings- og ventilasjonskonseptet i form a naturlig ventilasjon. Ventilasjonsaggregat er plassert over kjøkkenhette. Både hette og ventiler plassert på bad og kjøkken trekke luft ut. Filtrert friskluft blåses inn i alle oppholdsrom. For funksjonen er det nødvendig med spalte under dørene. Det er ikke lov å [...]

Brannalarm

Vi har hatt flere tilfeller med "falsk" brannalarm. Det beklager vi. Sikkerhet først Selv om du ha mistanker om "falsk" brannalarm oppfordre vi alle å forlate sine leiligheter når alarmen slår inn, bruk trapp, ikke heis.  Sjekk stedet som vises på panelet før du tilbakestiller alarmen  også ved mistanker om "falsk" alarm. Styret jobber med en løsning i samarbeid med [...]

Avfall og søppelhandtering

Borettslaget følger Oslo kommunes (OK) retningslinjer for kildesortering. Vi har et eget søppelhus  som vi deler med Justiskroken borettslag med container for husholdsavfall og  papp/papp/papir/kartong.  Guide til søppelsortering ligger her.  Hvis avfallsbeholder er full/eller mangler tømming må du oppbevare avfallet selv og avvente henting, eventuelt klage via OK hjemmesider. For mer informasjon se mangel på søppeltømning på [...]

Avløp og sluk

Vedlikehold av sluk og avløpsrør til hovedstamme i boligen er den enkelte beboers ansvar. Styret oppfordre til jevnlig vedlikehold av sluk og avløpsrør. Vi har hatt flere skader pga. tette avløpsrør og feil på koblinger. Fett, matrester, hår, såpe og annet organisk avfall bidrar til å tette avløpsrørene. Uten jevnlig vedlikehold øker sannsynligheten for tette rør som kan føre [...]

Forsikringer

Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring AS, avtalenummer SP586898.5.1 Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også løsøre. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring. Innbo Hver enkelt andelseier må i tillegg ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Installasjoner og reparasjoner i fellesareal og leiligheter Rørinstallasjoner, utskiftinger og reparasjoner samt reparasjoner og installasjoner av elektrisk anlegg skal [...]

Sentralstøvsuger og støvsugerposer

Sentralstøvsuger: Noen av leiligheter er utstyrt med sentralstøvsuger, men alle leiligheter er tilrettelagt for tilkobling. Bruksanvisning for orginal sentralstøvsugger fra 2000 ligger her. Bruksveileder sentralstøvsuger Støvsugerposer til orginalmodell: Type: Beam -Poser til compact modeller Støvsugerposer til sentralstøvsuger kan f.eks. bestilles hos Airflow.no Støvsugerposer fra Airflow Som beboer fra Klosterenga borettslag får du 20% rabatt når [...]

Kjøkkenhette

Kjøkkenhette Nytt kjøkkenhette kan bestilles hos Airflow.no Type: Kjokkenhette for vallox 70 i hvit eller frå Kjøkkenhetter fra Airflow Som beboer fra Klosterenga borettslag får du 20% rabatt når du bestiller via mail fra Airflow.

Ny avtale med Get

Vi har inngått ny avtale med Get som innebærer lavere utgifter for borettslaget. I standardpakken blir det det blant anna raskere bredbånd (25/10), for tv blir det i praksis valgfritt mellom Get Box HD-PVR og Get Box Micro og ubegrensa lagring i Get Sky. Det vil også bety tettere oppfølging av Get som med hjelp [...]

Huskeliste og informasjon til beboere – VÅR 2016

Kjære beboere – her følger litt informasjon og noen påminnelser fra styret. Ta kontakt hvis du lurer på noe eller har saker du mener vi bør jobbe med. Sandkassa: De som bruker sandkassa har ansvar for å legge over nettet etterpå. Det er fint om alle kan hjelpe til dette sånn at kattene ikke slipper [...]

Dugnad og infoskriv oktober 2015

Velkommen til dugnad! Dugnad avholdes 7. oktober klokka 1730. Vi håper å se alle der. Det kommer konteiner samme dag og det vil være nok å gjøre for alle, både store og små. Husk å rydde i oppganger kjellerganger og garasjeanlegget. Gjennsatte ting vil bli fjernet. Se også sykler under. NB: Sykler vil bli fjernet [...]

Infoskriv september 2014

Her kommer en liten oppdatering fra styret. I sommer ble alle vinduer og dører på fasaden malt. Beboere som ønsker å male lenger inn i karmene enn det som var mulig mens vinduene var stengt, kan kontakte styret for å få maling. Vi oppfordrer alle til å olje hengsler i vinduer og dører regelmessig, samt [...]