Kontroll av gulvvarme

Borettslaget er i gang med en reklamasjonssak overfor Aventa. I den forbindelse vil vi sjekke gulvvarmen. Onsdag 21.6 mellom klokka 18-20 kommer vi rundt i alle leiligheter og ber dere skru alle sonene i gulvet ned til 10. Torsdag 22.6 (samme tid) kommer vi rundt og sjekker om rørene har blitt kalde (for de fleste … Continue reading Kontroll av gulvvarme

Årsmøte i Klosterengas Venner i dag, 14. juni i Saxegaarden kl 18 med påfølgende workshop

Vi minner om årsmøtet i Klosterengas Venner. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Meld deg inn og vis interesse for ditt nærmeste rekreasjonsområde.(Innmelding kan gjøres på stedet.) Innkalling og regnskap ligger vedlagt. Vi minner samtidig om påfølgende arrangement kl 19: Workshop del-2. "Idemyldringen" er åpen for alle med interesse for Klosterenga Park. https://www.facebook.com/groups/491956437561472/ 2017 06 14 … Continue reading Årsmøte i Klosterengas Venner i dag, 14. juni i Saxegaarden kl 18 med påfølgende workshop

Dugnad i dag, 9.mai

Husk dugnad i dag. Vi har fått container for blandet avfall samt bur for El-avfall.  Det utplasseres i tillegg  2 kasser for farlig avfall og 2 kasser for EE avfall  30.mai med innhenting 6.juni.  

Kontroll av brannslukkingsutstyr

AKTIV BRANNVERN AS vil utføre kontroll og service av vårt brannslukkingsapparater torsdag 23.mars. Alle bebeoere bes plassere leilighetenes brannslukkings apparater utenfor sin dør innen kl 20.00 onsdag 22.mars.

Spørreundersøkelse om behov for lading av elbil, elsykkel og rullestol

Vi mangler tilbakemeldinger fra flere beboer.  For å planlegge framtidig lading på best mulig måte er vi avhengig av tilbakemeldinger fra alle beboer. Om dere ikke har rukket å fylle ut skjem enda, ber vi dere vennligst  å gjøre det innen innen søndag den 12.mars 2017. Vi ønsker å kartlegge behov for lading av el-/hybridbil, elsykkel og rullestol som grunnlag … Continue reading Spørreundersøkelse om behov for lading av elbil, elsykkel og rullestol

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Iht. borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt på Klosterenga Café, mandag den 08. mai, kl 18. Klosterenga Café ligger rett nedenfor Harald Hårdrådes plass.  Frist for innmelding av saker er søndag den 26. mars.  Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen … Continue reading Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Nettsiden

Styret jobber kontinuerlig med oppdatering av internettsiden. Lurer du på noe er det verdt å søke på nettsiden først. Siden inneholder både generell informasjon om borettslaget, beboerinformasjon (vedtekter, husordensregler, beboerguide), kontaktinfo samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid m.m.  Informer styret om endringer i dine kontaktdata/mailadresse.  

Lading av el-bil og plug-in hybridbiler i garasjeanlegget

Styret har utredet mulighet for lading av el-bil og plug-in hybridbilder i garasjeanlegget. Vi ønsker å tilrettelegge for ladeinfrastruktur som tilrettelegger for at alle skal ha mulighet for å tilrettelegge for lading av elbil på sin p-plass og forventet utvikling innen regulering og teknologi.  Det gjøres oppmerksom på, at lading av biler ved å koble bilen til vanlig stikkontakt(schukko) ikke er tillat i Klosterenga borettslag. Vanlig husholdningskontakt … Continue reading Lading av el-bil og plug-in hybridbiler i garasjeanlegget

Brannalarm

Vi har hatt flere tilfeller med "falsk" brannalarm. Det beklager vi. Sikkerhet først Selv om du ha mistanker om "falsk" brannalarm oppfordre vi alle å forlate sine leiligheter når alarmen slår inn, bruk trapp, ikke heis.  Sjekk stedet som vises på panelet før du tilbakestiller alarmen  også ved mistanker om "falsk" alarm. Styret jobber med en løsning i samarbeid med … Continue reading Brannalarm

Sentralstøvsuger og støvsugerposer

Sentralstøvsuger: Noen av leiligheter er utstyrt med sentralstøvsuger, men alle leiligheter er tilrettelagt for tilkobling. Bruksanvisning for orginal sentralstøvsugger fra 2000 ligger her. Bruksveileder sentralstøvsuger Støvsugerposer til orginalmodell: Type: Beam -Poser til compact modeller Støvsugerposer til sentralstøvsuger kan f.eks. bestilles hos Airflow.no Støvsugerposer fra Airflow Som beboer fra Klosterenga borettslag får du 20% rabatt når … Continue reading Sentralstøvsuger og støvsugerposer

Kjøkkenhette

Kjøkkenhette Nytt kjøkkenhette kan bestilles hos Airflow.no Type: Kjokkenhette for vallox 70 i hvit eller frå Kjøkkenhetter fra Airflow Som beboer fra Klosterenga borettslag får du 20% rabatt når du bestiller via mail fra Airflow.

Husleieøkning 2017

P.g.a. Løpende vedlikehold og etterslep i heisreparasjoner har borettslagets disponible midler blitt betydelig redusert i 2016. Med generelt stigende kostnader og særlig økning i utgifter til vedlikehold i år, og fremover, har styret besluttet å heve husleien. Husleie stiger følgende: Felleskostnader for drift og leie parkering øker med 12%. Leietillegg strøm blir redusert med 16%. … Continue reading Husleieøkning 2017

Oppdatering av styring av gulvvarme i alle leiligheter!

Vi skal oppdatere software for styring av gulvvarme i leilighetene og må ha tilgang til alle revisjonslukene 19-21.10. Kjøleskap foran revisjonslukene må være fjernet av beboer. Dersom dere ikke er hjemme på dagtid i denne perioden, vil styremedlem Ragnhild Herrebroden 2.etasje Nonnegt 17 ta i mot nøkler mandag 17.10 kl 18-21.00 20161019-21_tilgang-leiligheter Bård Bjerke fra … Continue reading Oppdatering av styring av gulvvarme i alle leiligheter!