Ventilasjonshette (ventilator) kjøkken

Styret er nettopp blitt kjent med at ventilasjonshetten (avtrekksviften/ventilator) som styrer også den balanserte ventilasjonen i leiligheten skal gå ut av produksjon ved årsskiftet 2017/2018. (link airflow , Glassplaten trekkes ut ved behov) Vi er, per i dag, ikke kjent med at andre firmaer produserer ventilasjonshetter tilpasset vårt system. Det vil si at hvis noen ønsker å … Forsett å lese Ventilasjonshette (ventilator) kjøkken

Boning oppganger

Det blir boning i oppgangene neste helg, søndag 19.11 i nr 17; mandag 20.11 i nr 19 og tirsdag 21.11 i nr 21. Det blir skuring mm på dagtid, alt løsøre må fjernes fra gangen før – dørmatter, barnevogner, sko etc. Fra kl 19 blir det boning og vi ber beboerne benytte inngang via kjeller og … Forsett å lese Boning oppganger

Varsel om husleieregulering per 01.01.2018

Styret har behandlet budsjettet for 2018. Boligmassen i Klosterenga har en alder på 18 år (ferdigstilt i 2000). Generelt så øker vedlikeholdskostnader for boliger etter ca. 15 år for så at det blir en utflating/ nedgang i kostnadene etter rehabilitering. Dette gjelder også Klosterenga borettslag, vi har så smått begynt "15-års vedlikeholdet" , så vi … Forsett å lese Varsel om husleieregulering per 01.01.2018

Forsøk på brannstiftelse

Det har vært forsøk på brannstifting i Klosterenga, ved en terrasse i 1 etasje i går kveld. Politi er kobla inn og forholdet er anmeldt. Vi ber alle beboere om å være ekstra forsiktig inntil videre og følge med på aktivitene i fellesarealene.

Angående brev i postkassene

I et skriv som har kommet i postkassa til mange beboere blir det framsatt påstander om at Kart Stefansen har fått særbehandling i forbindelse med at forhagene i 1 etasje fikk platting. Styret avviser disse påstandene. Styret i Klosterenga Borettslag

Sommerferie

Styrets medlemer har ferie i juli og mail vil bare leses sporadisk. Neste styremøte vil være den 02. august. Innsendte saker vil bli behandlet på første styremøte etter ferien. Se forøvrige på vår nettside hvem som kan kontaktes når det oppstår problemer. God sommer til alle!

Kontroll av gulvvarme

Borettslaget er i gang med en reklamasjonssak overfor Aventa. I den forbindelse vil vi sjekke gulvvarmen. Onsdag 21.6 mellom klokka 18-20 kommer vi rundt i alle leiligheter og ber dere skru alle sonene i gulvet ned til 10. Torsdag 22.6 (samme tid) kommer vi rundt og sjekker om rørene har blitt kalde (for de fleste … Forsett å lese Kontroll av gulvvarme

Årsmøte i Klosterengas Venner i dag, 14. juni i Saxegaarden kl 18 med påfølgende workshop

Vi minner om årsmøtet i Klosterengas Venner. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Meld deg inn og vis interesse for ditt nærmeste rekreasjonsområde.(Innmelding kan gjøres på stedet.) Innkalling og regnskap ligger vedlagt. Vi minner samtidig om påfølgende arrangement kl 19: Workshop del-2. "Idemyldringen" er åpen for alle med interesse for Klosterenga Park. https://www.facebook.com/groups/491956437561472/ 2017 06 14 … Forsett å lese Årsmøte i Klosterengas Venner i dag, 14. juni i Saxegaarden kl 18 med påfølgende workshop

Kontroll av brannslukkingsutstyr

AKTIV BRANNVERN AS vil utføre kontroll og service av vårt brannslukkingsapparater torsdag 23.mars. Alle bebeoere bes plassere leilighetenes brannslukkings apparater utenfor sin dør innen kl 20.00 onsdag 22.mars.

Spørreundersøkelse om behov for lading av elbil, elsykkel og rullestol

Vi mangler tilbakemeldinger fra flere beboer.  For å planlegge framtidig lading på best mulig måte er vi avhengig av tilbakemeldinger fra alle beboer. Om dere ikke har rukket å fylle ut skjem enda, ber vi dere vennligst  å gjøre det innen innen søndag den 12.mars 2017. Vi ønsker å kartlegge behov for lading av el-/hybridbil, elsykkel og rullestol som grunnlag … Forsett å lese Spørreundersøkelse om behov for lading av elbil, elsykkel og rullestol

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Iht. borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt på Klosterenga Café, mandag den 08. mai, kl 18. Klosterenga Café ligger rett nedenfor Harald Hårdrådes plass.  Frist for innmelding av saker er søndag den 26. mars.  Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen … Forsett å lese Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Nettsiden

Styret jobber kontinuerlig med oppdatering av internettsiden. Lurer du på noe er det verdt å søke på nettsiden først. Siden inneholder både generell informasjon om borettslaget, beboerinformasjon (vedtekter, husordensregler, beboerguide), kontaktinfo samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid m.m.  Informer styret om endringer i dine kontaktdata/mailadresse.