Beboerbrev juni 2021 Kjære naboer!Her kommer en liten oppdatering fra styret. GeneralforsamlingGrunnet korona-situasjonen ble årets generalforsamling flyttet til 17. juni i håp om at det da vil være mulig å gjennomføre et fysisk møte. Vi må se an smittesituasjonen og gjeldende retningslinjer når datoen nærmer seg, men dersom vi ikke kan treffes på vanlig måte, … Forsett å lese

Ferdigstilling av Klosterengaparken! Viktig med god dokumentasjon (videobesiktigelse av leilighetene).

Endelig begynner siste byggetrinn av Klosterengaparken! Arbeidet er planlagt startet opp i mai.Rambøll Norge AC er engasjert for å utføre videobesiktigelse, kartlegging og monitorering av byggene som ligger rundt anleggsområdet. Dette for å oppdage og/eller dokumentere ev. setningsskader på grunn av arbeidet. I mars fikk styret i Justiskroken og alle andelseierne brev fra Rambøll i borettslaget med tidspunkter … Forsett å lese Ferdigstilling av Klosterengaparken! Viktig med god dokumentasjon (videobesiktigelse av leilighetene).

Husdyrhold

Vi vil mine om gjeldende husordningsregler for husdyr og ber beboerne som ikke har sendt utfyld kontrakt gjør det raskest mulig. Hilsen styret HUSDYRHOLD Husdyrhold er tillatt i borettslaget for alminnelige husdyr etter søknad til styret. Dette omfatter hund, katt, fugl og gnagere. Husdyrhold av flere dyr eller andre dyrearter kan bare skje etter godkjent … Forsett å lese Husdyrhold

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Klosterenga borettslag vil bli avholdt 13. april 2021 kl. 17.30. 17. juni 2021. Sted annonseres senere. Vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. Frist for innmelding av saker er 15. mars. Alle … Forsett å lese Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Bestilling av ladepunkt

i Justiskroken og Klosterenga borettslag Ønsker du å bestille ladepunkt for parkeringsplassen din, bruk vedlagt skjema. Priser vil gjelde innen 31.12.2020. Vær oppmerksom på, at du skal betale de faste utgiftene fra det tidspunktet laderen er installert. Skjema-for-bestilling-av-ladepunkt-med-informasjonsskriv-2020Last ned

Kalde baderomsgulv utenom vinter

Hvis du opplever at baderomsgulvet er kaldt utenom vinteren, er dette en sak vi har slitt med lenge. Dette er en programmeringsfeil som vi dessverre aldri fikk korrigert ordentlig. Kontakt styret hvis problemet vedvarer etter at det har blitt kaldt ute. Vi beklager ulempene.

Generalforsamling 2020 er utsatt

På grunn av kononavirus er det ikke mulig for oss å gjennomføre generalforsamling 2.april 2020. Vi må derfor utsette generalforsamlingen til senere i år. Styret vil komme med ny innkalling. med hilsen Styret

Generalforsamling 2020, torsdag 02. april, kl. 18.

Ordinær generalforsamling i Klosterenga Borettslag avholdes på Klosterenga Café, torsdag 2.april. kl. 18:00. Har du en sak du ønsker at skal behandles på generalforsamling så send en e-post til styret@klosterenga.no For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende: Saker må sendes 14 dager før generalforsamling, slik at styret har tid … Forsett å lese Generalforsamling 2020, torsdag 02. april, kl. 18.

Gulvvarme leiligheter

Det har vart problemer med gulvvarme i flere leiligheter i det siste. Innstillingene var feil og ble rettet opp nå, turtemperatur for gulvvarme ble økt. Gulvvarme er treg, det vil derfor ta noe tid før temperatur på gulv og i leiligheter vil øke.