Vedrørende brannsikkerhet og HMS

Vi vil gjerne minne om husordensregler-generelle bestemmelser: Med unntak av barnevogner er det ikke tillatt å sette fra seg private eiendeler i inngangspartier, trappeoppganger, garasje eller lagets utvendige fellesarealer. Styre vil går HMS-rund i løpet av høsten.

Heisslitasje

Vi har for tiden store reperasjonskostnader forbundet med heisene. Bruk alltid magnet når døren skal holdes åpen - og gjør det med en gang. Hvis døren har begynt å lukke seg, la den gå helt igjen før du trykker på knappen på nytt.

Vanning i gårdrommet

Oslo kommune har innført forbudet mot hagevanning med vannslange/spreder. Årsaken er et økende vannforbruk på grunn av det varme været og at kommunens leverandør av karbondioksid (CO2) har leveringsproblemer. Les mer på www.oslovann.no Kunne dere, som ferdes mye i gårdsrommet vårt vanne plantenekassene med kanner i ny og ne at plantene ikke dø?

PBE spørreundesøkelse gårdsrom

Plan- og bygningsetaten ønsker å få bedre oversikt over de ulike uteoppholdsarealene i Oslo sentrum, både med tanke på brukervennlighet for ulike aldersgrupper, estetikk, lysforhold og overvannshåndtering. De vil derfor komme til en befaringg til oss. PBE ønsker også å få informasjon om hvordan utearealet blir brukt og hvor viktig dette er for beboerne. Di [...]

Generalforsamling 2018, tirsdag, 05. juni, kl. 17.

Ordinær generalforsamling i Klosterenga Borettslag avholdes på Klosterenga Café, mandag tirsdag, den 05. juni, kl. 17. Du vil få en formell innkalling når generalforsamlingen nærmer seg. Men det er lurt å notere datoen allerede nå. Frist for innmelding av saker er søndag, den 29. april.   Vi gjør oppmerksom på, at det bare er saker som er [...]

Angående utleie av leilighet

Styret har blitt gjort oppmerksom på at det forekommer utleie av leilighet i Klosterenga borettslag, blant annet på Airbnb. Styret vil minne om borettslagets vedtekter punkt 4, om borett, bruksoverlating og garasje. Se også link hos USBL for søknadsskjema.

Rensing av ventilasjonskanaler i leiligheter den 18.04.

For å kunne opprettholde ett godt og sunt inneklima er man  avhengig av at boenheten blir riktig ventilert. Forurensede ventilasjonsanlegg gir redusert luftkvalitet og kan utgjøre en hygienisk risiko i tillegg til at man får en dårligere energiøkonomi og får økt fare for brann og brannspredning. Det er viktig at alle sorger for tilgang til sin [...]

Innsamling farlig avfall, uke 15, 9.april – 16.april

Det ble utplassert kasser for farlig avfall og  for EE avfall  på mandag, 9.april  med innhenting 16.april i gårdsromet ved inngang ved trafo. Vennligst les  vedlagt informasjon fra Oslo kommune og følg anvisninger nøye.Kjære beboere i borettslag og sameier! Takk for at dere deltar i innsamlingen av farlig avfall fra husholdninger! Sammen reduserer vi utslippene av [...]

Ventilasjonshette (ventilator) kjøkken

Styret er nettopp blitt kjent med at ventilasjonshetten (avtrekksviften/ventilator) som styrer også den balanserte ventilasjonen i leiligheten skal gå ut av produksjon ved årsskiftet 2017/2018. (link airflow , Glassplaten trekkes ut ved behov) Vi er, per i dag, ikke kjent med at andre firmaer produserer ventilasjonshetter tilpasset vårt system. Det vil si at hvis noen ønsker å [...]

Beboerinfo – november 2017

Vi ber alle om regelmessig å rense sluk og vannlåser - og oppfordrer sterk til ikke å tømme fett i vasken. Bruk fettløsende vaskemidler ved spyling av panner og lignende. Spyling av hovedstammene ble gjennomført i nov. 2016, og neste planlagte spyling er 2019. For mer info se: Fettvett.no I høst har Hafslund byttet strømmålerene, [...]

Boning oppganger

Det blir boning i oppgangene neste helg, søndag 19.11 i nr 17; mandag 20.11 i nr 19 og tirsdag 21.11 i nr 21. Det blir skuring mm på dagtid, alt løsøre må fjernes fra gangen før – dørmatter, barnevogner, sko etc. Fra kl 19 blir det boning og vi ber beboerne benytte inngang via kjeller og [...]

Varsel om husleieregulering per 01.01.2018

Styret har behandlet budsjettet for 2018. Boligmassen i Klosterenga har en alder på 18 år (ferdigstilt i 2000). Generelt så øker vedlikeholdskostnader for boliger etter ca. 15 år for så at det blir en utflating/ nedgang i kostnadene etter rehabilitering. Dette gjelder også Klosterenga borettslag, vi har så smått begynt "15-års vedlikeholdet" , så vi [...]

Forsøk på brannstiftelse

Det har vært forsøk på brannstifting i Klosterenga, ved en terrasse i 1 etasje i går kveld. Politi er kobla inn og forholdet er anmeldt. Vi ber alle beboere om å være ekstra forsiktig inntil videre og følge med på aktivitene i fellesarealene.

Innsamling av farlig avfall, uke 38

Det ble utplassert kasser for farlig avfall og  for EE avfall  i dag med innhenting 25. September i gårdsromet ved inngang ved trafo. Vennligst les  vedlagt informasjon fra Oslo kommune og følg anvisninger fra Oslo kommune nøye. Kjære beboere i borettslag og sameier! Takk for at dere deltar i innsamlingen av farlig avfall! Sammen reduserer vi [...]

Angående brev i postkassene

I et skriv som har kommet i postkassa til mange beboere blir det framsatt påstander om at Kart Stefansen har fått særbehandling i forbindelse med at forhagene i 1 etasje fikk platting. Styret avviser disse påstandene. Styret i Klosterenga Borettslag

Informasjon om ekstraordinær generalforsamling

Vi har fått henvendelser om at en beboer ønsker å få gjennomført en ekstraordinær generalforsamling (GF). Etter borettslagsloven § 7-5 kan andelseiere kreve dette med støtte fra minst 10%, det utgjør minst 4 andeler eller leiligheter. Dette står også i våre vedtekter punkt 9-2 andre ledd. Da blir det styrets jobb å kalle inn, distribuere [...]

Sommerferie

Styrets medlemer har ferie i juli og mail vil bare leses sporadisk. Neste styremøte vil være den 02. august. Innsendte saker vil bli behandlet på første styremøte etter ferien. Se forøvrige på vår nettside hvem som kan kontaktes når det oppstår problemer. God sommer til alle!

Kontroll av gulvvarme

Borettslaget er i gang med en reklamasjonssak overfor Aventa. I den forbindelse vil vi sjekke gulvvarmen. Onsdag 21.6 mellom klokka 18-20 kommer vi rundt i alle leiligheter og ber dere skru alle sonene i gulvet ned til 10. Torsdag 22.6 (samme tid) kommer vi rundt og sjekker om rørene har blitt kalde (for de fleste [...]