Balansert ventilasjon

Alle leiligheter har balansert ventilasjon med varmegjenvinner. I tillegg er sørfasaden en del av oppvarmings- og ventilasjonskonseptet i form a naturlig ventilasjon. Ventilasjonsaggregat er plassert over kjøkkenhette. Både hette og ventiler plassert på bad og kjøkken trekke luft ut.
Filtrert friskluft blåses inn i alle oppholdsrom. For funksjonen er det nødvendig med spalte under dørene.

Det er ikke lov å slå av ventilasjonsaggregatet eller fjerne aggregatet eller spaltene under dørene.  Anlegget sorger for jevnlig luftutbytte og hindre fuktskader og mukk.

Ventilasjonssystemet av typen Vallox X – Line 250

X – LINE fører forurenset luft ut fra boligen og tilfører ny filtrert og oppvarmet uteluft.
I varmeveksleren overføres varmen fra den utgående avtrekksluften til den inngående utluften. Beboerne kan selv justere ventilasjonen etter behov.

Av/på Anlegget slåes kun av ved service og vedlikehold

Trinn 1 – Grunnventilasjon
Trinn 2 – Normalventilasjon
Trinn 3 – Forsert ventilasjon – matlaging

For utfyllende informasjoner se bruksveileder til Vallox X – Line 250 se og vedlikeholdsveileder til kjøkkenhette. Det er mulig å skifte kjøkkenhette.

FilteR

  • Grovfilter (2 stk, svært) for frisk avtrekksluft plassert i aggregatet skal rengjøres to ganger i året. Filteret kan vaskes med mildt oppvaskmiddel i lunket vann. (under 40 grader) og eller støvsuges. Filtret skal ikke vaskes i vaskemaskin og ikke klemmes eller vris hardt.
  • Finfilter K-7 for uteluft er et engangsfilter som ikke kan vaskes, men kan støvsuges og byttes halvårlig.
    Kontroller filteret 1 – 2 ganger årlig, da tett filter vil minske friskluftstrømmen.
  • Veggfilter bytter halvårlig.

Ny filterabo fra våren 2017

Filter om våren og høsten. Følg med på internettside for utdeling eller henting.

  • Veggfilter og Finfilter K7
  • Grovfilter må renses av beboer eller kjøpes på egenhånd, leveres eventuelt hver 2. vår.