Avfall og søppelhandtering

Borettslaget følger Oslo kommunes (OK) retningslinjer for kildesortering. Vi har et eget søppelhus  som vi deler med Justiskroken borettslag med container for husholdsavfall og  papp/papp/papir/kartong.  Guide til søppelsortering ligger her

Hvis avfallsbeholder er full/eller mangler tømming må du oppbevare avfallet selv og avvente henting, eventuelt klage via OK hjemmesider. For mer informasjon se mangel på søppeltømning på vår nettside.Contaier Husholdsavfall

Blå poser (rent plastavfall) og grønne poser (matavfall) til kildesortering kan hentes gratis i nærmeste dagligvarebutikk, bruk vanlig handleposer til restavfall. Husk dobbelknute på alle poser! Løst og grovt avfall skal ikke legges i beholderen, men leveres til en gjenbruksstasjon.

Container papp/papir/kartong

Vi henstiller til alle om å brette papp, og brekke opp store kartonger slik at de ikke fyller store deler av en container.

Byttehylle/ Gjenbruk

Det du vurderer som avfall, kan være en nyttig ressurs for andre. Ombruk er det beste for miljøet.

I søppelhuset har vi en byttehylle.  Her skal kun småting som finner plass i hylla settes igjen. De må være i god stand og kunne brukes av andre. 

Større gjenstander i god stand kan leveres til bruktbutikker, loppemarkeder, OK gjenbruksstasjoner eller legges ut på f.eks. finn for gratis henting. 

Gjenbruksstasjoner finner du f. eks. v/ Rema 1000 på Galgeberg , Tøyen og Kampen som tar imot blant annet småelektrisk, metall, maling, klær mm. For åpningstider se OK hjemmesider.

Hageavfall/Juletrær

Hageavfall kan leveres på OK gjennbruksstasjoner.

Ved siden av søppelhuset kan beboere sette fra seg hageavfall i små mengder i plastposer. For juletrær – følg med på sidene til OK, avfall og gjenvinning. Hvert år legges en oppdatert liste over stoppesteder for innsamling av juletrer på OK hjemmeside (vanligvis Harald Hardrådes Plass og på Galgeberg ved Rema 1000).

Glass/metall

Container til glass/metall finnes flere steder i nærmeste omegn som f.eks. Østfoldgata 1 og v/ Rema 1000 på Galgeberg. 

Klær

Sko og tekstiler kan leveres til ombruk. Container finnes flere steder i nærmeste omegn som f.eks. Schweigårdsgate 63 og v/ Rema 1000 på Galgeberg.  

Container i forbindelse med dugnad

Containere for ordinære avfall stilles opp i forbindelse med dugnad. Datoer vil bli lansert på vår nettside. 

I containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Alt som regnes som spesialavfall som f.eks. EE-avfall og farlig avfall må leveres til gjenbruksstasjoner eller leges i  egen container for farlig avfall/EE-avfall som også kommer med jevne mellomrom i forbindelse med dugnad.