VIKTIG: Nye varmtvannsmålere mandag 4. november

Aventa kommer mandag 4. november for å bytte varmtvannsmålere. De må inn i alle leilighetene:

Nye VVM i Klosterenga_2

“Mandag den 04.11.2013 skal vi bytte samtlige varmtvannsmålere i leilighetene i Klosterenga borettslag. Arbeidene starter om morgenen kl. 0800 og forventes avsluttet innen kl. 1600 på torsdag.

Dersom dere ikke er hjemme, må nøkler leveres til styremedlem Martina Ellsel. Nøkler kan også leveres til oss som er på området.

Dersom dere er hjemme når arbeidet pågår, må leiligheten ikke forlates før vi har gitt beskjed om at arbeidet er avsluttet.

Alle tekniske skap må være tilgjengelig!

I henhold til Borettslagsloven § 5 – 17 – 3 og Huseierloven plikter andelshaver/beboer å la entreprenør få tilgang til leiligheten når oppdraget er bestilt av styret.

VI MÅ INN I ALLE LEILIGHETENE!

Med vennlig hilsen
Aventa AS — Bravida AS
Tlf. 22 16 14 10 —Tlf. 900 12 871”