Varsel om husleieregulering per 01.01.2018

Styret har behandlet budsjettet for 2018.

Boligmassen i Klosterenga har en alder på 18 år (ferdigstilt i 2000). Generelt så øker vedlikeholdskostnader for boliger etter ca. 15 år for så at det blir en utflating/ nedgang i kostnadene etter rehabilitering. Dette gjelder også Klosterenga borettslag, vi har så smått begynt «15-års vedlikeholdet» , så vi kommer til å bruke betydelige midler de neste årene. 

I 2018 er det planlagt å starte med reparasjon av fuktskadene på betong i kjeller, det er usikkerhet på skadeomfanget til betongkonstruksjonen/ membran og dermed også til kostnader forbundet med dette. Videre skal hele brannvarslingsanlegget og lysarmaturer i kjeller byttes ut og vi skal legge tilrette for infrastruktur for lading av el-biler. I tillegg har vi satt av noen midler til kommende års vedlikeholdskostnader.

På bakgrunn av dette har styret i styremøte den 7. november 2017 vedtatt å endre husleien som følgende:

Felleskostnader for drift og leieparkering økes med 2%
Leietillegg for brensel økes med 20% (utgjør en gjennomsnittlig økning på ca 120kr/per leilighet)
TV/ Internett kr 333
Filterabonnement kr 71
Trappevask kr 176

Dette vil utgjør en økning for leiligheter med fellesgjeld på ca 2%, for leiligheter uten fellesgjeld på ca 3,8%, dette tilsvarer en gjennomsnittlig økning på ca 170kr/leilighet/måned.

 
Mvh
Styret Klosterenga Brl.