Valg av nytt styre

Det er valg på nytt styre på generalforsamlingen 26. mai. Per i dag mangler valgkomiteen to vararepresentanter til styret, men du kan stille til valg som både styreleder, styremedlem og -vara.

Ønsker du å stille til valg? Kontakt styreleder Hege Marit Folkestad, for eksempel på e-post styret(krøllalfa)klosterenga.no eller legg en lapp i Folkestads postkasse i nr. 17.