PBE spørreundesøkelse gårdsrom

Plan- og bygningsetaten ønsker å få bedre oversikt over de ulike uteoppholdsarealene i Oslo sentrum, både med tanke på brukervennlighet for ulike aldersgrupper, estetikk, lysforhold og overvannshåndtering. De vil derfor komme til en befaringg til oss.

PBE ønsker også å få informasjon om hvordan utearealet blir brukt og hvor viktig dette er for beboerne. Di har derfor laget en spørreundersøkelse (se link under) som vi håper dere har mulighet til å delta på.

https://goo.gl/forms/gl3FyE0xJcl1Mq563