Nøkkel og fjernkontroll til garasjen

Er nøklene dine blitt sliten og skeive, bestill ny. Vi har hatt flere tilfeler hvor låser måte byttes pga. defekte nøkler som knekte. Vi vil gjør deg oppmerksåm, at du kan blir fakturert for kostnader forbundet med skifting av låsen. Det er ikke lov å dele ut nøkler i forbindelse med p-plassutleie. Bestill fjernkontroll.

Hovednøkkel til oppgang og fjernkontroll til garasjen

For bestilling av nøkkel og/eller fjernkontroll til garasjen bruk kontaktskjema under. Nøkkel/ fjernkontroll betales av den enkle andelseier. Bare registrerte andelseier kan bestille nøkkel/ fjernkontroll. Du må ha med deg gyldig legitimasjon ved henting.

Komplett utfylte kontaktskjema vil bli automatisk send til GOS som vil ta kontakt med deg når nøkkel/fjernkontroll kan hentes.

Nøkkel til leiligheter og postkasser

Nøkkel til leiligheter og postkasser kan kopieres hos vannlig nøkkelservice.