Kasser for farlig avfall og for EE avfall 27.08-03.09

Det blir utplassert kasser for farlig avfall og  for EE avfall  på tirsdag 27.august med innhenting tirsdag 3.september i gårdsromet ved inngang ved trafo.

Vennligst les  vedlagt informasjon fra Oslo kommune og følg anvisninger nøye.Kjære beboere i borettslag og sameier!

Takk for at dere deltar i innsamlingen av farlig avfall fra husholdninger! Sammen reduserer vi utslippene av miljøgifter og utnytter ressursene i avfallet. Vedlagt finner dere plakat med leveringsbetingelser og plakat om farlig avfall, som kan settes opp i borettslaget eller mailes ut til beboerne.

Hovedpunktene er :

 • Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.
 • Beholderne som Renovasjonsetaten setter ut i forbindelse med innsamlingen skal være låst til enhver tid.
 • Vi har ikke lov til å ta imot eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser) eller radioaktivt materiale.
 • Vi kan ikke ta imot lysstoffrør i denne innsamlingsordningen men vi henviser til matbutikker, minigjenbruksstasjoner eller gjenbruksstasjoner.
 • Vi kan ikke ta imot brannslukkere eller gassbeholdere over 500 gram i denne innsamlingsordningen men vi henviser til våre gjenbruksstasjoner.
 • Renovasjonsetaten har dessverre erfart at låser og beholdere forsvinner, eller blir utsatt for hærverk. Vi ser oss derfor nødt til å påpeke at økonomisk tap som oppstår i denne forbindelse etter en konkret vurdering   vil kunne bli krevd erstattet av borettslaget.
 • Det samme gjelder økonomisk tap som kan oppstå på Renovasjonsetaten hånd ved alvorlige brudd på leveringsbetingelsene, typisk levering av eksplosiver, smittefarlig -eller radioaktiv avfall, samt ved sølete/tilgrisete beholdere.

Grå beholdere til innsamling av farlig avfall er utstyrt med hengelås med kode. Grå beholdere skal plasseres på fast underlag, typisk steinbelegning/asfalt, det er ikke tillatt å plassere beholdere mykt underlag for eksempel gress. Kontaktperson skal være tilgjengelig på telefon ved utkjøringsdagen og utføre mottakskontroll på mottatte beholder den dagen beholdere er mottatt. Gi tilbakemelding på mail ved mangler / skader på beholdere / lås senest samme dag som beholdere er mottatt.

 

Følgende avfall skal samles i hver sin gjennomsiktig plastpose:

 • Sparkel, lim og akryl etc. på tube
 • Spraybokser med unntak av fugeskum spraybokser.
 • Fugeskumspraybokser
Følgende avfall skal samles i hver sin bøtte:

 • Småbatterier
 • Alle typer lyspærer

 

 

Når dere hjelper oss med å sortere avfallet bidrar det til at det blir bedre arbeidsmiljø for oss som jobber med avfallet. Du og dine naboers innsats er viktig for at vi skal ha det trygt og sikkert på jobb.

Renovasjonsetaten

Oslo kommune

Leveringsbetingelser farlig avfallPlakat A4 Farlig avfall