Innsamling av farlig avfall, uke 38

Det ble utplassert kasser for farlig avfall og  for EE avfall  i dag med innhenting 25. September i gårdsromet ved inngang ved trafo.

Vennligst les  vedlagt informasjon fra Oslo kommune og følg anvisninger fra Oslo kommune nøye.

Kjære beboere i borettslag og sameier!

Takk for at dere deltar i innsamlingen av farlig avfall! Sammen reduserer vi utslippene av miljøgifter og utnytter ressursene i avfallet.

Ordningen med å låne ut beholdere for farlig avfall og småelektrisk avfall er svært populær, og vi jobber kontinuerlig med å effektivisere tjenesten, slik at vi kan tilby tjenesten til flere bruker, uten å øke kostnadene.

Renovasjonsetatens grå beholdere til innsamling av farlig avfall er utstyrt med kodelås. Koden er 7051. Beholderne skal holdes låst for å hindre at barn kommer til det farlige avfallet.

Vi må sortere avfallet etter at vi har hentet det, og det bruker vi mye tid på. For å kunne videreføre og utvikle tilbudet, håper vi dere kan hjelpe oss med å sortere avfallet.

Når dere får beholderne fra oss, så kommer de til å romme en del gjennomsiktige plastposer. I disse plastposene håper vi dere kan sortere:

–        Sparkel, lim og akryl på tube

–        Lysstoffrør

–        Spraybokser (alle slags metallbokser utstyrt med en sprayventil, med unntak av fugeskum spraybokser som legges i en egen plastpose)

Vi vil også sende med to bøtter: En for småbatterier og en for alle typer lyspærer.

Når dere hjelper oss med å sortere avfallet, blir beholderne mer oversiktlige og enklere for oss å jobbe med. Dette bidrar også til at det blir tryggere for oss som jobber med avfallet. Du og dine naboers innsats er viktig for at jeg og mine kolleger skal ha det trygt og trivelig på jobb. Det er viktig for at vi skal kunne hjelpe deg best mulig.

Takk for hjelpen og takk for at du kildesorterer!

MERK:

Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen.

Vi har ikke lov til å ta imot eksplosiver (f. eks fyrverkeri), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser) eller radioaktivt materiale.

Brukte malingskoster, malingsruller, malingsbrett, hansker og helt tom emballasje kastes som vanlig restavfall. Det er ikke farlig avfall.

Vedlagt finner dere plakat med leveringsbetingelser og plakat om farlig avfall, som kan settes opp i borettslaget.

Renovasjonsetaten
Oslo kommune

Leveringsbetingelser farlig avfall

Plakat A4 Farlig avfall