Informasjon om ekstraordinær generalforsamling

Vi har fått henvendelser om at en beboer ønsker å få gjennomført en ekstraordinær generalforsamling (GF). Etter borettslagsloven § 7-5 kan andelseiere kreve dette med støtte fra minst 10%, det utgjør minst 4 andeler eller leiligheter. Dette står også i våre vedtekter punkt 9-2 andre ledd. Da blir det styrets jobb å kalle inn, distribuere sakspapir og gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling, jf. borettslagsloven § 7-6 første ledd. Alt dette i henhold til lover og regler som omfatter borettslaget.
Styret i Klosterenga borettslag mener likevel det er riktig å si fra til beboerne at vi mener det ikke eksisterer et reelt behov for en ekstraordinær generalforsamling – siste ordinære GF var 8.mai i år. Vi har hatt noen omfattende saker det siste året, som reklamasjon Aventa, ladestruktur for el/hybrid, vedlikeholdsplan og skader i garasjeanlegget. Ekstraordinær GF vil innebære en ekstra arbeidsbyrde.

Styret i Klosterenga Borettslag