Husleieøkning 2017

P.g.a. Løpende vedlikehold og etterslep i heisreparasjoner har borettslagets disponible midler blitt betydelig redusert i 2016. Med generelt stigende kostnader og særlig økning i utgifter til vedlikehold i år, og fremover, har styret besluttet å heve husleien.

Husleie stiger følgende:

Felleskostnader for drift og leie parkering øker med 12%.
Leietillegg strøm blir redusert med 16%.
Kapitalkostnader blir redusert med 3% i forhold til hele avregningsperiode 2016 (gjelder de som har fellesgjeld)

For mer transparens har styre valgt vise tilleggskostnader utover drift:
TV/ Internett kr 329, filterabonnement kr 88, trappevask kr 181