Generalforsamling 26. mai 2010

Årets generalforsamling i Klosterenga borettslag avholdes på Wenches kafé 26. mai kl 18.

Wenches kafé ligger i Schweigaards gate 60, rett nedenfor Harald Hårdrådes plass.

Dersom dere har saker dere ønsker at skal bli behandlet, må forslagene komme styret i hende innen 1. mai.

Det skal også velges nytt styre i borettslaget. Dersom noen av dere ønsker å sitte i styret, eller dere har forslag til hvem dere ønsker inn i styret, må dette også sendes styret innen 1. mai.

Forslag til saker eller styremedlemmer kan legges i styreleders postkasse: Folkestad i nr. 17.

Vennlig hilsen
Styret