Generalforsamling for Klosterenga borettslag 20. mai 2009

Årets generalforsamling i Klosterenga borettslag avholdes 20. mai 2009. Frist for å melde inn saker du ønsker behandlet på generalforsamlingen er satt til 29. april 2009.

Saker meldes inn til styret v/styreleder Hege Marit Folkestad på e-post styret (krøllalfa) klosterenga.no.

Nøyaktig tidspunkt og sted for generalforsamlingen vil for øvrig fremgå av innkallingen som sendes ut senest 8 dager før møtedato.

Oslo, 14.04.2009
Styret i Klosterenga borettslag