Forhåndsvarsel om generalforsamling i Klosterenga borettslag

Iht. borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt på Klosterenga Café, mandag den 08. mai, kl 18. Klosterenga Café ligger rett nedenfor Harald Hårdrådes plass. 

Frist for innmelding av saker er søndag den 26. mars. 

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/ Martina Ellsel eller til styrets mailadresse innen fristen.

Egen innkalling til generalforsamlingen, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

Nytt styre

Det skal også velges nytt styre. Dersom noen av dere ønsker å sitte i styret, eller dere har forslag til hvem dere ønsker, som styremedlem, ber vi dere å ta kontakt med valgkomité.

Vennlig hilsen
Styret